Finance

Stanjura plánuje zrušit některé daňové výjimky, například zvýhodnění odborových příspěvků

  • Zveřejněno: 05.03.2023
Zhruba půl milionu lidí si nyní touto formou snižuje daňový základ až o tři tisíce ročně. Resort to považuje za nesystémové stejně jako dalších zhruba deset daňových výjimek, které chce ukončit.  ČT

Stanovení průměrného výdělku

  • Zveřejněno: 25.09.2020
V prosinci jsme pobírali 13. mzdu ve výši průměrného výdělku zaměstnance. V lednu jsem čerpal dovolenou, náhrada mzdy za dovolenou se mi zdá vzhledem ke mzdě za prosinec nízká. Nevím, zda zaměstnavatel nepochybil při výpočtu.

Jak penzijní spoření ukončit

  • Zveřejněno: 19.06.2019
Pokud ukončujete smlouvu o penzijním spoření, určitě je dobré znát správný postup. ten vám totiž může ušetřit i statisíce. Pojďme se podívat, jak takovou smlouvu zrušit, aniž byste přišli o vaše peníze.

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

  • Zveřejněno: 12.12.2018

Vláda přijala společné doporučení Ministerstva financí České republiky a České národní banky zatím nestanovit cílové datum přijetí eura v České republice. Rozhodnutí je založeno na informacích obsažených v letošním dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“. Tento materiál mapuje ekonomickou připravenost k přijetí eura a vláda jej vyhodnocuje každý rok od vstupu České republiky do Evropské unie.

Celkem 25 mld. EUR a 240 projektů za 25 let – skupina Evropské investiční banky (EIB) slaví čtvrtstoletí svého působení v České republice a představuje výsledky svého průzkumu v oblasti investic

  • Zveřejněno: 06.11.2018

Od roku 1993 poskytla EIB v České republice úvěry na 195 projektů v celkové hodnotě 24 mld. EUR. Kromě toho schválil Evropský investiční fond 45 operací ve výši takřka 1 mld. EUR. Klíčové výsledky letošního průzkumu EIB v oblasti investic: investice jsou zpět na hodnotách z doby před hospodářskou krizí; palčivým problémem zůstává nedostatek kvalifikovaných pracovníků; pouze 6 % českých společností investuje do výzkumu a vývoje; podmínky na pracovním trhu se zhoršují.