Hledání práce

Novinky v zaměstnávání cizinců ze třetích zemí

  • Zveřejněno: 27.09.2018

Při zaměstnávání cizinců z třetích zemí je od listopadu 2015 možno využívat  pro pracovníky z Ukrajiny Pilotní Projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny pro získání pracovního povolení pro vysoce kvalifikované zaměstnance, od srpna 2016 REŽIM zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny se středním a nízkým vzděláním, kteří mají zájem pracovat na území ČR a od roku 2017 projekt Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny.

ÚP ČR pomáhá OZP při získání a udržení práce

  • Zveřejněno: 08.03.2017

Počet osob se zdravotním postižením (OZP), se kterými Úřad práce ČR loni uzavřel Individuální plán pracovní rehabilitace, v meziročním srovnání dvojnásobně vzrostl. Zatímco v roce 2015 evidoval ÚP ČR 159 dohod, loni jich bylo už 325. Oproti roku 2014 je pak nárůst více než čtyřnásobný. Nejvíce uzavřených Individuálních plánů pracovní rehabilitace evidoval loni ÚP ČR v Moravskoslezském kraji.