Novinky v zaměstnávání cizinců ze třetích zemí

  • Zveřejněno: 27.09.2018
  • Autor: ZS ČR

Při zaměstnávání cizinců z třetích zemí je od listopadu 2015 možno využívat  pro pracovníky z Ukrajiny Pilotní Projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny pro získání pracovního povolení pro vysoce kvalifikované zaměstnance, od srpna 2016 REŽIM zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny se středním a nízkým vzděláním, kteří mají zájem pracovat na území ČR a od roku 2017 projekt Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny.

V reakci na trvalý nedostatek volných uchazečů na trhu práce v České republice rozhodla vláda v průběhu roku 2018 o zavedení Režimu ostatní státy nejdříve pro Mongolsko a Filipíny (od dubna) a od 1. září 2018 pro Srbsko. Tento režim slouží k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro státní občany Mongolska, Filipín a Srbska, kteří budou na území Česka vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost (tj. na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění Klasifikace zaměstnání  CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8: řidiči, skladníci, montéři, svářeči, švadleny atd.) Do Režimu Ostatní státy lze zařadit jen konkrétního zaměstnavatele, který splní všechna kritéria projektu.  Režim je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. Žádosti o zaměstnaneckou kartu budou přijímat zastupitelské úřady Ulánbátar a Manila.  Žádosti o zařazení do Režimu Srbsko je možné podávat prostřednictvím e-mailu do k tomu určené e-mailové schránky rezimsrbsko@mpo.cz. Po naplnění měsíční kapacity daných zastupitelských úřadů bude příjem žádostí zastaven.

O žádostech o zařazení do Režimu ostatní státy rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě doporučení od české podnikatelské reprezentace SP ČR, HK ČR, KZPS, AMSP nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Roční kvóta je 1000 pro Mongolsko, 1000 pro Filipíny a  2000 pro Srbsko.

Více informací naleznete na webových stránkách MPO:

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rezim-ostatni-staty--235549/

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rezim-ostatni-staty-srbsko--239091/

Od  19. září 2018 spustilo MPO příjem žádostí o zařazení do Projektu Indie  – Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie (dále jen „Projekt“).
Cílem tohoto Projektu je konkrétní výběr uchazečů z těchto států. Tento projekt je určen pouze pro přímého zaměstnavatele, který splní kritéria Projektu (pracovní pozice dle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO hlavní třídy 1-3, pracovní místo nahlášené na příslušném Úřadu práce, bezdlužnost kandidáta na zařazení atd.).
O podaných žádostech bude rozhodovat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na základě doporučení podnikatelské reprezentace https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/2018/9/priloha-zadost-o-doporuceni-rev-final.docx (SP ČR, HK ČR, KZPS, AMSP) nebo Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Roční kvóta v projektu je 500 žádostí. Žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu budou přijímány od 1. října 2018 na Zastupitelském úřadě ČR v Novém Dillí.

Žádosti o zařazení do Projektu je možné podávat prostřednictvím e-mailu do k tomu určené e-mailové schránky projektindie@mpo.cz.

Více informací naleznete na webových stránkách MPO: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rozsireni-pilotniho-projektu-ukrajina-pro-vysoce-kvalifikovane-zamestnance-o-indii--240111/