Kolektivní vyjednávání

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

  • Zveřejněno: 25.01.2022
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

Návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně v odvětví zemědělství na rok 2019 byl předán podnikatelským svazům

  • Zveřejněno: 06.11.2018

V pondělí dne 5.11.2018 byl předán návrh Kolektivní smlouvy vyššího stupně v odvětví zemědělství na rok 2019 předsedovi Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Ing. Františkovi Winterovi a v úterý dne 6.11.2018 předsedovi Zemědělského svazu ČR Ing. Martinovi Pýchovi.

Jako hlavní body byly do návrhu KSVS zakotveny mininimální mzdové tarify s nárůstem o 8 % a příspěvěk zaměstnavatelů na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění zaměstnanců navýšený až na 850 Kč měsíčně.

Stávková pohotovost v sektoru bankovnictví a pojišťovnictví končí

  • Zveřejněno: 30.10.2018

Po dvou letech intenzivního vyjednávání v sektoru bankovnictví a pojišťovnictví byla před několika dny dosažena shoda mezi zaměstnavateli a odbory - nová Kolektivní smlouva vyššího stupně začne platit k 1. 12. 2018. Stalo se tak 11 měsíců od vyhlášení stávkové pohotovosti v celém sektoru. Tu nyní odbory ukončily, uvádí se tiskové zprávě Odborového svazu pracovníků v bankovnictví a pojišťovnictví.

Kolektivní vyjednávání jako forma sociálního dialogu.

  • Zveřejněno: 31.01.2018

Co je to sociální dialog? Neexistuje jeho oficiální definice, ale nejčastěji se sociální dialog označuje jako trvalý proces zahrnující dílčí jednání a konzultace mezi stranami (zástupci vlády, zaměstnavateli a zaměstnanci) v otázkách společných zájmů týkajících se ekonomické a sociální politiky na různých úrovních.