Kalkulátory

Výpočet důchodu

Výpočet důchodu je prováděn v souladu se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění a vyhláškou o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013 o zvýšení důchodů v roce 2013 č. 324/2012 Sb.