Kalkulátory

Cenové mapy České republiky – 1/2016

  • Zveřejněno: 28.07.2016

Jedním ze staronových pojmů, který v české (československé) legislativě mezi roky 1950 – 2012 neexistoval, je i právo stavby. Již během poměrně krátkého období, které uplynulo od nabytí platnosti Nového občanského zákoníku, se ocenění práva stavby stalo relativně častým znaleckým úkolem, zejména v sektoru oceňování pro veřejnou správu a samosprávu. Kromě ocenění práva stavby se toto vydání zabývá i oceněním věcných břemen, která jsou nedílnou součástí práce znalců.

Kalkulátor k nové tarifní struktuře

  • Zveřejněno: 05.02.2016

Energetický regulační úřad na svých webových stránkách spustil sekci, kde si lidé mohou dopad změny spočítat. Kalkulátor podle zadaných parametrů, které může zákazník najít např. na své poslední faktuře za elektřinu, spočítá platby za elektřinu v současné tarifní struktuře (STS) a v nové tarifní struktuře (NTS) a umožňuje zákazníkům porovnat, jaký vliv na ně bude NTS mít. 

 

Sociální kalkulačka

  • Zveřejněno: 15.07.2015

Sociální kalkulačka Vám pomůže odhadnout, jestli máte nárok na nějakou dávku nebo příspěvek.
Poskytne i další rady, jak řešit tíživou sociální situaci.

 

Výpočet nemocenské 2015

Výpočet nemocenské je prováděn v souladu se zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů.

 

Výpočet důchodu

Výpočet důchodu je prováděn v souladu se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění a vyhláškou o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013 o zvýšení důchodů v roce 2013 č. 324/2012 Sb.