EU

Pracovní program Komise na rok 2019: plnění slibů a příprava na budoucnost

  • Zveřejněno: 24.10.2018

Evropská komise dne 23.10.2018 představila svůj pracovní program na rok 2019, v němž stanovila tři hlavní priority: dosáhnout rychlé dohody ohledně již předložených legislativních návrhů, aby tak Komise realizovala svých deset politických priorit, dále přijmout menší počet nových iniciativ, jež mají řešit zbývající problémy, a představit několik iniciativ týkajících se budoucnosti EU s 27 členskými státy, které upevní základy silné, jednotné a suverénní Evropy.