Pracovní trh

Česko se řítí do nastražené pasti, dostihne ho sázka na levnou práci

  • Zveřejněno: 10.03.2023
Česká ekonomika je závislá na levné a snadno dostupné pracovní síle. Té bude ale v přicházejících letech dramaticky ubývat a českým podnikům, charakteristickým nízkou přidanou hodnotou, nastane zásadní problém. Seznam Zprávy

Průměrná mzda klesla reálně o 6,7 %

  • Zveřejněno: 07.03.2023
Ve 4. čtvrtletí 2022 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,9 %, reálně klesla o 6,7 %. Medián mezd činil 37 463 Kč. Aktuální data zveřejnil Český statistický úřad.

V lednu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,6 %

  • Zveřejněno: 02.03.2023
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v lednu 2,6 %. Meziročně se zvýšil o 0,2 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,1 %. Aktuální data dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Kdy můžete zrušit pracovní poměr, když vám zaměstnavatel dluží peníze?

  • Zveřejněno: 23.02.2023
Od kdy vzniká zaměstnanci nárok na úroky z prodlení z dlužné mzdy? Již po marném uplynutí termínu výplaty mzdy, nebo až po uplynutí splatnosti mzdy? měšec

Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce

  • Zveřejněno: 22.01.2021
Tato odborná publikace je výstupem výzkumného úkolu V06-S4 Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců dle § 43a zákoníku práce v kontextu BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pracovní trh se s pandemií změnil, mzdu dnes určují zaměstnavatelé

  • Zveřejněno: 09.12.2020
Pryč jsou doby, kdy firmy lovily zaměstnance na nejrůznější formy benefitů. Ty se staly první obětí jarního lockdownu a rozhodně se jen tak nevrátí. Důležitější než stolní fotbálek či stokorunové stravenky, a dokonce i než výše samotné mzdy se nyní pro kandidáty na pracovním trhu stává stabilita pracovního místa, jistota práce a bezpečnost. euro