Finanční gramotnost

Informace o exekuci

  • Zveřejněno: 22.06.2018

Základní informace o exekuci obsahují internetové stránky: https://exekuce.justice.cz/

Pokud si nebude vědět rady, vyhledejte odbornou pomoc (dluhová poradna, tzv. akreditovaná osoba, advokát). Bližší informace, na koho se obrátit, jsou uvedeny: https://exekuce.justice.cz/odkazy/ 

VIDEO: Změna pravidel pro oddlužení i opatření proti insolvenční šikaně. Od července platí nová norma

  • Zveřejněno: 04.07.2017

Reportáž ČT24. Na začátku července nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která má zamezit praktikám podvodných oddlužovacích společností. Podle ministerstva spravedlnosti zákon zlepší ochranu dlužníků, kteří usilují o osobní bankrot. Novela míří také proti takzvaným šikanózním insolvenčním návrhům.

 

Lichva

  • Zveřejněno: 02.12.2016

Všichni zhruba víme, co je lichva. A to přesto, že až do přijetí nového občanského zákoníku soukromé právo lichvu jako institut dlouhou dobu neznalo. Trestný čin spočívající v tomto jednání však kontinuálně upravovalo trestní právo, a bylo možné se s ní setkat také v občanskoprávní judikatuře, vycházející jednak z pojetí dobrých mravů a „tradičních principů občanského práva“, a jednak právě z vymezení lichvy v trestním zákoně (posléze zákoníku).

ČNB spouští nový web k finanční gramotnosti

  • Zveřejněno: 05.11.2016

Česká národní banka spouští internetový portál s názvem Peníze na útěku. Nový web zaměřený na finanční vzdělávání postupně naučí mladé Čechy nejen orientovat se ve světě financí, ale také vést si vyrovnaný domácí rozpočet nebo vytvářet odpovídající rezervy, aby se vyhnuli finančním potížím při neplánovaných událostech.

Jak se vyvíjela životní úroveň Čechů v uplynulých dvaadvaceti letech?

  • Zveřejněno: 16.09.2016

Vývoj výše průměrného měsíčního příjmu domácností českých zaměstnanců za poslední dvě dekády, procentní nárůst příjmů domácností seniorů, struktury spotřeby, úspor a zadlužení domácností. To vše najdete v publikaci Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 - 2015, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Měření finanční gramotnosti 2015

  • Zveřejněno: 31.07.2016

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Sběr dat pro MF uskutečnila společnost ppm factum.