Zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

  • Zveřejněno: 09.07.2018

Dnes od 14.00 hodin proběhne na Úřadu vlády 144. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Andreje Babiše zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací.

Program jednání tripartity:

Návrh Programového prohlášení vlády ČR

Vládní programové prohlášení se soustřeďuje na šest hlavních strategických směrů rozvoje České republiky. Mezi priority vlády patří důchodová reforma, digitalizace, výrazná pozice v Evropě, strategický investiční program, reforma fungování států a posílení bezpečnosti. Materiál je předkládán ministerským předsedou.

Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2019

Ministerstvo financí připravilo pro jednání tripartity materiál „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu na léta 2020 a 2021“. Návrh předběžných příjmů a výdajů státního rozpočtu a státních fondů na léta 2019 až 2021 vychází z vládou schválené Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2019 až 2021. Státní rozpočet počítá s příjmy ve výši 1 431,6 mld. Kč a výdaji ve výši 1 481,6 mld. Kč.

Příprava a harmonogram rekodifikace stavebního práva

Rekodifikace předpokládá nejen přípravu nového stavebního zákona, ale i zásadní úpravy řady souvisejících zákonů, dále podstatnou reformu veřejné správy, zahrnující opatření legislativní, organizační i rozpočtová. Cílem Ministerstva pro místní rozvoj, a tedy i celkové rekodifikace, není připravit narychlo kosmetickou změnu, ale komplexní a smysluplnou koncepci, která bude dlouhodobě stabilní. Materiál resortu je předkládán sociálním partnerům pro informaci.

Stav čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014–2020 a informace o přípravě budoucího programového období po roce 2020

Od počátku programového období 2014–2020 bylo vyhlášeno kumulativně za všechny programy 721 výzev s alokací 636,6 mld. Kč, což představuje 111,1 % hlavní alokace. Ze všech programů doposud vyhlásil nejvyšší objem výzev v absolutních hodnotách OP Doprava, dále Integrovaný regionální OP a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci vyhlášených výzev byly do konce dubna 2018 vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 311,3 mld. Kč a příjemcům bylo proplaceno 114,9 mld. Kč. Do konce dubna 2018 byly odeslány Evropské komisi žádosti o platbu v hodnotě 75,2 mld. Kč. Materiál Ministerstva pro místní rozvoj ČR je předkládán pro informaci.

 

 

  • Zdroj: vláda ČR