Třetí ročník pražské mezinárodní konference o sociální Evropě

  • Zveřejněno: 09.02.2019

Masarykova demokratická akademie, zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR a Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS) společně pořádají v Praze, v centru Evropy, třetí ročník mezinárodní konference na vysoké úrovni Prague Social Europe Conference, která je prostorem pro diskuzi o možných cestách k posílení evropské integrace v sociální oblasti. Tento rok se konference bude konat 28. 2. – 1. 3. 2019 Černínském paláci (Loretánské nám. 5, Praha).

Letošní ročník Prague Social Europe Conference s podtitulem Sociální soudržnost v době digitalizace se zaměří na kroky nezbytné k hladkému zvládnutí probíhajícího procesu digitalizace v programové i praktické rovině. Digitalizace zásadně proměňuje trh práce a vyžaduje modernizaci vzdělávacích a sociálních systémů. Implementace Evropského pilíře sociálních práv vyžaduje ucelený přístup, který sjednotí národní a evropské legislativy a přinese sociální práva a ochranu lidem v atypických a nových formách zaměstnání. Předmětem debaty bude také zajištění finančních zdrojů Evropské unie a národních států, které umožní prosazení účinné sociální politiky v celé Evropě.

Pozvání na konferenci přijali např. Maria João Rodrigues, předsedkyně FEPS & místopředsedkyně skupiny S&D v Evropském parlamentu, Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR, László Andor, seniorní spolupracovník FEPS a bývalý evropský komisař nebo Josef Středula, předseda ČMKOS, Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně a Sacha Garben, profesorka evropského práva na College of Europe.

Konference je po předchozí registraci volně přístupná. Záštitu nad konferencí převzal ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček.

 

 

  • Zdroj: Masarykova demokratická akademie