Republiková rada seniorů OSŽ bude mít k dispozici také prostory v sídle OSŽ

  • Zveřejněno: 07.07.2018
  • Autor: Miroslav Gloss

Informace z titulku tohoto článku byla jednou z pozitivních informací, které zazněly na jednání RRS OSŽ v Železné Rudě. Tady, v hotelu Ostrý, se kromě místopředsedy Rady Karla Hybše sešli všichni její členové na dvoudenním jednání ve dnech 25. - 26. června.

Mnozí vážili dalekou cestu sem na Šumavu, aby poznali toto rekreační zařízení, které provozuje OSŽ, a jak řekl předseda Rady Kurt Mužík (na úvodním snímku vpravo s místopředsedou Aloisem Malým), seznámili se sami s úrovní ubytování, služeb a s půvaby zdejší krajiny a mohli tak informovat členy ve svých Klubech seniorů.

Kromě krátké odpolední vycházky městem pak až do večerních hodin členové rady projednali řadu věcí. (Pokud jde o úvodní informaci, je třeba dodat, že se uvolní jen část jedné z kanceláří, kde budou uloženy dokumenty RRS, které je nutné archivovat, takže tam nebude sedět žádný z jejích funkcionářů). Při úvodní kontrole plnění úkolů, který se týkal potřeby předání zpráv z jednání Regionálních rad seniorů, řada členů rady sdělila, že se mnozí pozvaní omlouvají pro nedostatek času se jednání regionálních rad účastnit. Dostávají sice všechny potřebné informace od členů RRS, ale nedaří se je svolat. Kromě karlovarského kraje jsou pak zřízeny a obsazeny všechny Regionální rady, ve kterých má RRS své zástupce.

Vzhledem k blížícímu se termínu II. Sportovních her seniorů OSŽ v Rájeckých Teplicích se opět diskutovalo o tom, kdo by měl být pozván jako host. Tady vyjádřil Kurt Mužík nespokojenost, že stále není jasné, kdo by to měl být, když RRS podala návrh na konkrétní jména. „Pořadatelem je OSŽ a oficiální pozvání hostů je věcí vedení OSŽ, radě seniorů to nepřísluší,“ dodal Mužík. Sportovní hry seniorů byly také tématem diskuse. Ty, které pořádá OSŽ, proběhnou 28. - 30. srpna v Rájeckých Teplicích, předtím ještě proběhnou sportovní hry v Olomouci pod gescí RS ČR 16. - 19. července a zúčastní se jich i členové RRS OSŽ.
Kurt Mužík dále informoval o posledním jednání Ústředí OSŽ a tripartity, kde se mimo jiné řešila problematika výše minimální mzdy a také její promítnutí do nejnižších tarifních stupňů na železnici. Hovořil také o současné situaci na železnici a o projednání Směrnice pro hospodaření OSŽ na jednání Ú-OSŽ, kde podle jeho slov, není žádný bod, který ba se týkal financování činnosti seniorů. Zde zazněla i otázka z pléna, jak jsou senioři úrazově pojištěni, pokud se účastní oficiálních jednání rady, nebo jsou předsedové a funkcionáři ZO pozváni k jednání. V této věci slíbil místopředseda Rady seniorů ČR Alois Malý, jednat v této věci i s předsedou RS ČR Dr. Zdeňkem Pernesem.
Alois Malý pak informoval o dění v této radě. Tady vznikla pro seniory trochu málo přehledná situace tím, že jako instituce končí Svaz důchodců ČR. Stávající Rada seniorů ČR proto vydala materiál „Metodika procesního postupu pro vznik členství v RS ČR.“ Tímto „návodem“ je dána možnost vstupu i dalším uskupením, jako jsou Kluby seniorů v krajích, stát se členy RS ČR v právní formě pobočného spolku. Větší komplikací podle Malého je ale to, že RS ČR nemá zatím k dispozici finanční prostředky a nemůže tak sestavit rozpočet.
Členové rady se pak ve večerních hodinách věnovali organizačním záležitostem. Na další den dopoledne, na závěr jednání RRS se podařilo domluvit krátkou návštěvu železničního muzea v Železné Rudě - Alžbětín.

 

 

  • Zdroj: Odborové sdružení železničářů