Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - volný pohyb osob na území ČR ze dne 23.3.2020

  • Zveřejněno: 25.03.2020
Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 24.3.2020 do 1.4.2020 vydalo toto:
 
Mimořádné oaptření nařizuje kromě už dříve zavedeného také „pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a účasti na pohřbu“. Lidé zároveň mají při kontaktu s ostatními zachovávat odstup nejméně dva metry, pokud je to možné. Už nyní se takový pokyn objevuje například v některých obchodech s potravinami.
Cílem změn, které navazují na dříve přijatá usnesení vlády, je snaha o dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, aby se co nejvíce zabránilo komunitnímu přenesení infekce.

Původní zákaz platil od pondělí 16. března do úterý 24. března do 06:00.

Opatření se přitom od počátku nevztahuje například na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo na dobrovolnickou a sousedskou pomoc.

Přílohy:
  • Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR