Evropská kampaň vyzývá zaměstnavatele, aby usedli k jednacímu stolu

  • Zveřejněno: 30.11.2019
  • Autor: (jom, ds)
Další kolo kampaně evropské odborové centrály industriAll Europe cílí na zaměstnavatele. Tentokrát chce zdůraznit, že také oni mají profit z kolektivního vyjednávání. „Kolektivní vyjednávání a silné odbory jsou dobré pro zaměstnavatele i společnost,“ tak zní listopadové poselství kampaně.
 
Ačkoli je propagační akce evropských odborů, jež odstartovala letos v září pod heslem „Together at work“, zaměřena především na odboráře, tentokrát má oslovit také ty, s nimiž odbory vyjednávají. „Z kolektivního vyjednávání mají prospěch zaměstnanci, ale také zaměstnavatelé a společnost. Je nejvyšší čas, aby všichni zaměstnavatelé uznali, že kolektivní vyjednávání prospívá jejich společnostem, protože vytváří nezbytnou stabilitu, aby se ekonomice dařilo. Vyzýváme zaměstnavatele v celé Evropě, aby převzali zodpovědnost a usedli k jednacímu stolu,“ říká Luc Triangle, generální tajemník industriAll Europe.
 
„Kolektivní vyjednávání by mělo přinést smír mezi zaměstnanci a zaměstnavateli jak  v jednotlivých firmách, tak na úrovni jednotlivých odvětví. Sjednání výše minimálních mezd na odvětvové úrovni dává zaměstnavateli záruku, že nikdo v daném odvětví nepodkročí tuto minimální úroveň a nebude soutěžit v konkurenci prostřednictvím nízkých mezd. Mají-li zaměstnanci kolektivní smlouvou zaručené standardy vyšší, než činí zákonné nároky, přispívá to k vědomí sounáležitosti s danou firmou. V dobách, které nejsou zakázkově příznivé, to zaměstnavateli může ulehčit dohodu na změnách a redukcích ve smyslu jak mzdových, tak pracovních nároků zaměstnanců,“ zdůrazňuje některé výhody kolektivní smlouvy pro zaměstnavatele předseda OS KOVO a viceprezident industriAll Europe Jaroslav Souček.
 
Pro listopadové kolo kampaně Together at work připravil idustriAll Europe různorodé materiály a souhrny dat ilustrujících prospěšnost dobře odměňovaných angažovaných zaměstnanců, stejně tak jako výpovědi zaměstnavatelů o tom, proč podporují kolektivní vyjednávání. Výhody kolektivního vyjednávání a silných odborů shrnula evropská odborová centrála industriAll do osmi bodů.
____________________________________________________
 
Osm důvodů, proč je kolektivní vyjednávání (a silné odbory) dobré pro zaměstnavatele a odbory:
 
1 Vyjednávání na úrovni odvětví nebo průmyslu činí vyjednávání profesionálním a efektivním z hlediska nákladů. Namísto toho, aby každý jednotlivý podnik a každá místní
odborová delegace vedly vlastní vyjednávání každý rok nebo jednou za dva roky, mohou vyjednávání provádět kvalifikované a zkušené týmy vyjednavačů na úrovni odvětví.
 
2 Kolektivní vyjednávání buduje sociální důvěru mezi podniky a zaměstnanci. Organizováním vyjednávání na odvětvové úrovni jsou potenciálně napjaté a konfliktní diskuse
a jednání drženy daleko od pracovního prostoru, čímž chrání profesionální vztahy před možným ideologickým konfliktem.
 
3 Sektorové dohody poskytují cestu, jak stanovit široce přijatelné standardy toho, co lze považovat za spravedlivou mzdu nebo spravedlivé zvýšení mezd, což může být na úrovni podniku obtížné.
 
4 Multizaměstnavatelské vyjednávání je také velmi užitečné při řešení různých typů selhání trhu. Tržní síly směřují k nedostatečnému investování do školení a zvyšování kvalifikace pracovní síly, protože zaměstnavatelé mají spíše motivaci k získávání (upytlačení) již vyškolených pracovníků z jiných firem než k investování do své vlastní pracovní síly.
 
5 Trhy také vykonávají špatnou práci při řízení strukturálních změn: přesunutí pracovníci, kteří jsou propuštěni z podniků v nouzi, nejvíce potřebují finanční zdroje, aby mohli
přejít na nové zaměstnání, ale obvykle mají k takovým financím nejmenší přístup.
 
6 Odbory a zaměstnavatelé spolupracují při jednání s vládami. Agregace zájmů a moci odborů a zaměstnavatelů také dává lepší pozici při vyjednávání s vládami o volbě sociálně ekonomické politiky.
 
7 Vyjednávání na úrovni odvětví zabraňuje růstu nerovnosti. Nerovnoměrné ekonomiky zažívají kratší a slabší růstové pobídky, protože síly agregované poptávky, které mají řídit oživení, unikají do nepřiměřených úspor domácností s nejvyššími příjmy. Vysoké nerovnosti rovněž podkopávají investice do lidského kapitálu, což také poškozuje delší výkon růstu.
 
8 Instalováním rovných podmínek pro hospodářskou soutěž ve formě sektorových mezd a pracovních podmínek představuje vyjednávání na úrovni odvětví klíčový nástroj v boji s nadměrnou nerovností.
 
(Podrobnější informace na: www.oskovo.cz/together-at-work)
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák