Mezinárodní konference ASO

  • Zveřejněno: 28.12.2021

Nová strategie kolektivního vyjednávání v době 4. průmyslové revoluce, současné sociální a ekonomické trendy a budoucí perspektiva

 

(Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2021)

 

Termín:                      28. prosince 2021 od 9.30 hodin

Online přenos:          z Hotelu Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov

 

Vzhledem k okolnostem souvisejícím s pandemií koronaviru se mezinárodní konference uskuteční formou videokonference. Konference bude živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a facebookové stránky ASO.

Těšíme se na Vaši online účast!

 

P R O G R A M

09.00 - 09.30
Přihlášení účastníků konference

09.30 - 09.45
Zahájení konference a přivítání účastníků
Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.45 - 10.00
Vystoupení Jana WIESNERA,
prezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

10.00 - 10.20
Aktuální informace z dění v Evropském parlamentu
MUDr. Ivan David, CSc., poslanec Evropského parlamentu

10.20 - 10.40
Minimální mzda v ČR a EU ve vazbě na životní úroveň jednotlivých členských zemí a vysílání pracovníků a prezentace výsledků průzkumu „Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců“
Ing. Jaroslav UNGERMAN, CSc., člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.40 - 11.00
Zemědělství a digitalizace a nová Společná zemědělská politika po roce 2021
Ing. Zdeněk JANDEJSEK, CSc., bývalý prezident Agrární komory ČR, člen Představenstva Agrární komor ČR 

11.00 - 11.20
Prezentace odborné studie „Role kolektivního vyjednávání v oblasti sociální ochrany zaměstnanců“
Ing. Josef ZBOŘIL

11.20 - 11.40  Přestávka 

11.40  - 12.00
Prezentace výsledků průzkumu „Vliv kolektivního vyjednávání na postavení zaměstnanců na trhu práce v ČR“
Ing. Markéta Slováčková, TREXIMA, spol. s.r.o.

12.00 - 12.20
Sociální dopady transformace české energetiky
Ing. Marta CTIBOROVÁ, předsedkyně Českého odborového svazu energetiků 

12.20 - 12.40
Význam kolektivních smluv a práva zaměstnanců v době digitalizace práce, rostoucí mzdová nerovnost, rozdíly v odměňování v jednotlivých zemích EU, pracovní doba a budoucnost důchodových systémů

Závěr konference
Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

 

Jednacím jazykem konference bude čeština. Konference bude tlumočena do těchto jazyků: angličtina, němčina, italština, maďarština.

 

Informace k přihlášení pro zahraniční účastníky (online tlumočení)
__________________

Registration information for foreign participants (online interpretation)

The International Conference of the Association of Independent Trade Unions of the Czech Republic
(28 December 2021 9:30 CET)

You are invited to the conference "A new strategy for collective bargaining at the time of the 4th Industrial Revolution, current social and economic trends and a future perspective".

You can find the link to the conference:

Zoom meeting
Topic: New collective bargaining strategy / Nová strategie kolektivního vyjednávání
Time: Dec 28, 2021 09:00 AM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81248793835?pwd=MXgrTnNpWGNvcFlSRzQzam85Z2JOQT09

Meeting ID: 812 4879 3835

Due to the coronavirus pandemic situation, the international conference will be held by videoconference. The conference will be broadcast live via Czech News Agency (ČTK), the ASO portal www.odbory.info and the ASO Facebook page.

The language of the conference will be Czech. The conference will be interpreted into the following languages: English, German, Italian, Hungarian.