Aktuálně

Seminář pro profesní bezpečnostní techniky

  • Zveřejněno: 25.09.2016

Na základě úkolů vyplývajících z kolektivní smlouvy vyššího stupně, pořádá Odborový svaz ECHO ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky pravidelný pracovní seminář pro profesní bezpečnostní techniky podniků chemického a farmaceutického průmyslu, a to ve dnech 26 – 27. září 2016, v penzionu Ekosport Rohanov.

 

Konec laciných herců

  • Zveřejněno: 24.09.2016

V rámci kampaně ČMKOS – „Konec levné práce“ přišel Odborový svaz pracovníků ve školství s akcí „Konec levných učitelů“, následoval „Konec levných řidičů“ a HA je následuje s kampaní „Konec laciných herců“.

Sexuální obtěžování na pracovišti

  • Zveřejněno: 24.09.2016

Sexuálním obtěžováním se rozumí jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.