Aktuálně

Důchody od 1. ledna 2017 vzrostou průměrně o 308 Kč

  • Zveřejněno: 11.12.2016

Upozorňujeme na Sbírku zákonů č. 325, kde vyšlo nařízení vlády ze dne 21. září 2016, s účinností od 1. ledna 2017, kterým vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb., že důchody vzrostou průměrně o 308 Kč. Průměrný důchod bude činit 11 745 Kč. Základní výměra důchodu starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu bude činit 2550 Kč.

Odstupující předseda OS Stanislav Antoniv byl navržen do funkce čestného předsedy OS STAVBA ČR

  • Zveřejněno: 10.12.2016

Zhodnocení říjnových Regionálních konferencí OS Stavba ČR, Zpráva Komise kolektivního vyjednávání a návrh Dodatku č. 1 KSVS, projednání podkladových materiálů v rámci přípravy IV. zasedání Sněmu OS Stavba ČR 14. prosince 2016 a projednání dalších vnitroodborových otázek – to byly hlavní body programu 9. zasedání Předsednictva OS Stavba ČR, které se uskutečnilo 16. listopadu v budově DOS v Praze.

 

Dobrá zpráva pro výsluháře

  • Zveřejněno: 10.12.2016

Senát Parlamentu České republiky schválil na druhé schůzi, konané dne 2. prosince 2016 návrh změny zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, tisk č. 353,  postoupený k projednání dne 4. listopadu 2016.

Důležité je srovnávat minimální mzdu u zemědělců a potravinářů ve vztahu k okolním zemím

  • Zveřejněno: 09.12.2016

OSPZV-ASO ČR zastupuje zájmy a potřeby zaměstnanců v agrárním sektoru a stejně tak ve zpracovatelském průmyslu. Prostřednictvím sociálního dialogu využívá svaz následných výstupů k tlaku na mzdy, na zlepšení pracovních podmínek a vyjadřuje se mimo jiné i k péči o zaměstnance. Víc nám k tomu v rozhovoru řekl Bohumír Dufek předseda  OSPZV-ASO ČR.