Aktuálně

Růst mezd závisí na jednotlivých oborech

  • Zveřejněno: 10.12.2017

„Růst mezd o 6,8 % odpovídá růstu českého HDP i předpokládané inflaci. Upozorňuji, že se ale nejedná o zvýšení, kterého by dosahovala každá firma. Růst mezd totiž závisí na rozvoji v jednotlivých oborech. Rychleji rostou ve firmách, které mají ve střednědobém horizontu nasmlouvané zakázky s vyšší přidanou hodnotou.“ komentuje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Počet zaměstnanců v průmyslu se zvyšuje

  • Zveřejněno: 10.12.2017

Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 5,3 %, bez očištění byla vyšší o 10,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 10,3 %. Informoval o tom Český statistický úřad.

Agrární komory dvanácti zemí jednaly ve Varšavě

  • Zveřejněno: 10.12.2017

Ve dnech 6. a 7. prosince 2017 se ve Varšavě konala „První setkání agrárních komor evropského regionu tří moří“ a následné jednání Visegrádské skupiny. Přítomni byli zástupci Rakouska, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Slovenska a Slovinska.

Seminář ETUCE o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

  • Zveřejněno: 09.12.2017

Ve dnech 27. – 28. 11. 2017 proběhl ve Varšavě v Polsku 1,5 denní seminář ETUCE s názvem „Odborové svazy ve vzdělávání za učitelskou profesi – posilování kapacity odborových svazů ve vzdělávání, aby reprezentovaly profesionální potřeby učitelů v sociálním dialogu“.

OS KOVO přijme redaktory

  • Zveřejněno: 09.12.2017

Odborový svaz KOVO se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou 2 redaktory/ky čtrnáctideníku Kovák pro pracoviště se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3.