Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

  • Zveřejněno: 16.07.2015

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace.

K vyhledání aktuálních údajů z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb širokou veřejností slouží aplikace pro vyhledávání nad NRPZS. Umožňuje vyhledání informací o síti zdravotnických zařízení, nabízí dané hledání omezit dle regionální působnosti zařízení a případně i dalších parametrů.

Správcem registru je ze zákona Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, data do registru vkládají a garantují příslušné krajské úřady. Registr je přístupný i jednotlivým poskytovatelům zdravotní péče, kteří editují své kontaktní údaje.

Provozovatelem registru NRPZS i aplikace pro vyhledávání nad jeho daty je Koordinační středisko rezortních zdravotnických informačních systémů

  • Zdroj: mzcr