Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2022

  • Zveřejněno: 10.11.2022

Tato Zpráva hodnotí plnění opatření uvedených v letošním Národním programu reforem České republiky (NPR 2022). Zpráva je součástí každoročního cyklu koordinace hospodářských politik EU pojmenovaného evropský semestr.

Cyklus evropského semestru 2022 je významně přizpůsoben zahájení implementace nového přímo řízeného programu EU, Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), jehož správa byla do evropského semestru začleněna. Implementace RRF v jednotlivých členských státech EU (ČS) je založena na národních plánech pro oživení a odolnost (v ČR Národní plán obnovy, NPO), které připravily ČS v dialogu s Evropskou komisí (EK) a dalšími aktéry. Zpráva o realizaci NPR 2022 tak popisuje aktuální stav implementace jednotlivých komponent NPO.

NPR 2022 byl schválen Výborem pro EU na vládní úrovni usnesením č. 7 dne 27. 4. 2022. Dokument je k dispozici na webových stránkách Úřadu vlády:

https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/vlada-schvalila-narodni-program-reforem-cr-2022-195910/

Přílohy:
  • Zdroj: Úřad vlády ČR