Evropský byznys představil vizi pro EU 2030

  • Zveřejněno: 31.12.2018
  • Autor: Ing. Jana Hartman Radová

Konfederace evropského podnikání BusinessEurope představila svoji vizi pro EU 2030. Ambicí evropského byznysu je mít v roce 2030 Evropskou unii, která je silná a nastavuje světovou agendu, je globálním lídrem v oblasti inovací, digitalizace a udržitelnosti, funguje efektivně a je hospodářsky soudržná a sociálně inkluzivní.

Evropský byznys byl a je značným zastáncem Evropské unie. Ve vizi mimo jiné zdůrazňuje, že její vybudování do dnešní podoby je společným úspěchem evropských zemí, podniků i občanů. EU přinesla na evropský kontinent mír a prosperitu díky svému vnitřnímu trhu. Svým členům dala silný a jednotný hlas, který je slyšet na mezinárodním poli.

Evropský byznys je základním kamenem evropské ekonomiky i její budoucnosti. Investuje, vytváří pracovní místa, zajišťuje hospodářský růst a poskytuje služby a výrobky dle potřeb a zájmu občanů.  Ve své vizi evropský byznys klade důraz na to, že chce nadále být součástí řešení a přichází s tím, co je zapotřebí k vytvoření správných podmínek pro růst konkurenceschopnosti EU a umožnění podnikům naplno plnit jejich roli ve společnosti.

Evropské úspěchy, včetně evropského způsobu života, ale nelze brát jako samozřejmost. Evropský byznys poukazuje na řadu aktuálních výzev. Na globální úrovni se jedná mimo jiné o konflikty a bezpečnostní hrozby, změnu vztahů s dlouholetými spojenci, vzestup autoritářství a oslabení demokracie, izolaci a populismus, protekcionismus, klimatickou změnu, rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti aj. Na evropské úrovni se jedná o euroskepticismus a nerespektování právního státu, pomalé přijímání rozhodnutí a divergenci národních zájmů, nedostatek soudržnosti, stárnoucí populaci, nelegální migraci, energetickou závislost a další. Mezi výzvy, se kterými se potýká byznys, patří mimo jiné fragmentace jednotného trhu, vysoké náklady na podnikání, nepřiměřená regulace, nedostatky v oblasti investic a inovací, mezery v dovednostech a nejistota. Je proto třeba jednat a klíčová je v tomto ohledu spolupráce evropských institucí, národních vlád, podniků a všech zainteresovaných stran. Jedině tak bude možné výzvy překonat a využít potenciálu, který Evropská unie přináší. Ambicí evropského byznysu je vybudovat EU s příležitostmi pro všechny.

Evropský byznys je odhodlán přeměnit hospodářské, sociální, technologické a environmentální výzvy, kterým čelíme, na příležitosti a bránit evropský způsob života. Byznys ale potřebuje vhodné podnikatelské prostředí a podmínky, aby mohl svoji roli ve společnosti sehrávat naplno. Mezi ty patří mimo jiné dokončení jednotného trhu, zjednodušení regulatorního rámce, posílení hospodářské a měnové unie, rozvoj potřebných dovedností a plnění reforem v členských státech.

Evropský byznys zároveň klade důraz na to, že především nyní, v době rostoucího populismu a rychle se měnícího globálního prostředí, je třeba obnovit a posílit důvěru v evropský projekt a zachovat jednotu, abychom dosáhli politického, hospodářského a společenského úspěchu a ochránili klíčové hodnoty, na kterých EU stojí.