Quo vadis, Česká republiko, v oblasti podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

  • Zveřejněno: 31.10.2018
  • Autor: Ing. Kateřina Augustová

Odborná konference pod tímto názvem, pořádaná Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR pod záštitou první místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské se uskutečnila 25. října 2018 v Praze.

V úvodním vystoupení zdůraznila 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská nezbytnost systémového řešení podpory zaměstnávání OZP, které je finální částí koordinované rehabilitace, o niž usilujeme společně už mnoho let. Předsedkyně výboru pro sociální politiku poslankyně Radka Maxová poděkovala všem, kteří usilují o potřebné změny, uvedla, že tématem se bude znovu zabývat výbor sněmovny na následující schůzi 22. listopadu t.r. Jan Wiesner, prezident KZPS ČR krátce rekapituloval úsilí, které zaměstnavatelé již od roku 2013 věnují společné iniciativě, poděkoval sekci zaměstnanosti za konstruktivní přístup a spolupráci.  

Originální prostředí bylo zarámováno blížícím se výročím 100 let republiky, na které reagoval úvodním zamyšlením a rekapitulací vývoje postavení a podpory osob se zdravotním postižením         za uplynulých sto let Jan Uherka, místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením, který mimo jiné zdůraznil klíčový význam práce jako cesty ke smysluplnému a kvalitnímu životu. Uplynulých sto let přineslo obrovský posun v oblasti zdravotní a sociální kompenzace následků postižení u téměř 10 % populace, mnoho bariér stále přetrvává v myšlení a přístupu nejen zaměstnavatelů…

Náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek shrnul obsah a souvislosti změn v systému podpory zaměstnávání OZP, k nimž došlo v poslední době. Poděkoval Úřadu práce ČR za úsilí při zvládnutí přechodu na tyto změny v praxi, současně zmínil cíle, které jsou aktuálně předmětem jednání pracovní skupiny ministerstva. 

Na jeho vystoupení navázali Vlastimil Bureš, který uvedl příklad firmy VIS Plzeň a pohled na aktuální problémy z hlediska praxe zaměstnavatele více než 50 % OZP a také předsedkyně AZZP ČR Vilma Baudišová, která představila družstvo KARKO Ústí n/L zaměstnávající vysoký podíl osob s velmi nízkým aktuálním pracovním potenciálem a zdůraznila dosud nedořešený problém eliminace dopadů růstu minimálních mezd na udržení pracovních míst tohoto segmentu zaměstnanců.

V diskusním panelu vystoupili představitelé velmi odlišných typů zaměstnavatelů: Petra Helebrandtová (OZP Akademie Praha), Petr Horký (družstvo Myjómi v Brně), Slavoj Čegan (Čegan s.r.o., Šlapanice u Brna) a Radovan Civiš (Profiscan s.r.o., Most). Odpověděli na shodné otázky týkající se povahy jednotlivých zaměstnavatelů, aktuálních pozitivních i negativních zkušeností i problémů, s nimiž se potýkají. Navazující diskuse ukázala mimo jiné dlouhodobě neřešený rozpor mezi sociální a ekonomickou rolí mzdy za práci a minimální mzdy. Ukázala znovu nutnost najít po vzoru osvědčených zahraničních modelů formu skutečné chráněné práce jako mezistupně mezi integračním zaměstnáním a sociální rehabilitací.

V závěrečném vystoupení poukázal místopředseda AZZP ČR Karel Rychtář na podceňovanou odbornou náročnost diskutovaného tématu, rekapituloval nejvýznamnější oblasti, které musí reformy systému zahrnovat a postupně řešit. Vyjádřil stejně jako náměstek Vaňásek přesvědčení, že realizovaný projekt ÚP ČR zaměřený na podporu nejen uchazečů, ale i zaměstnavatelů OZP přinese potřebný posun a výsledky.

Konference se zúčastnilo téměř 90 zainteresovaných odborníků z politiky, státní správy (zejména Úřadu práce ČR), neziskových organizací i z okruhu zaměstnavatelů.