Projekt FIT pro život boduje v Ústeckém kraji

  • Zveřejněno: 09.11.2018
  • Autor: (li)

Celkem 25 mladých uchazečů o zaměstnání mezi 15 – 27 lety s nízkým vzděláním z Ústeckého kraje dostalo šanci zapojit se do projektu FIT pro život, jehož realizátorem je Dobrovolnické centrum z. s. ve spolupráci s Úřadem práce ČR. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost. V jeho rámci účastníci absolvovali vzdělávání v České republice a následně pracovně – studijní stáž v Německu. Tu ukončilo 17 z nich. Dvanáct klientů už nastoupilo do zaměstnání. Další tři čekají, až dosáhnou plnoletosti a prozatím si přivydělávají prostřednictvím brigád.

Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí nad Labem pomáhá při realizaci projektu Dobrovolnickému centru už druhým rokem. Jeho podstatou je podpora zvýšení zaměstnanosti mladých lidí, kteří jsou v evidenci ÚP ČR a kvůli nedostatečnému vzdělání se jim nedaří najít pracovní uplatnění. Role Úřadu práce ČR spočívá v pomoci s výběrem vhodných účastníků a následně se podílí na podpoře při jejich vstupu na trh práce.

Proběhlo hned několik setkání s vytipovanými uchazeči, během kterých jim zástupci Dobrovolnického centra sdělili veškeré informace o projektu, na jejichž základě se pak mohli rozhodnout, jestli do něj budou chtít vstoupit. Akce proběhly na Kontaktních pracovištích ÚP ČR v Teplicích, Mostě, Chomutově a Ústí nad Labem,“ vypočítává ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem Radim Gabriel.

Zařazení účastníci z cílové skupiny se učili německý jazyk, zvyšovali si své znalosti v oblasti finanční gramotnosti či schopnosti a dovednosti nutné pro lepší uplatnění na pracovním trhu. Potřebné informace o rozdílech mezi českým a německým trhem práce nebo životních podmínkách jim pak předala EURES poradkyně z Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem. Následně absolvovali pracovně – studijní stáž ve vzdělávacím centru VBFA v německém Chemnitzu, která trvala 9 týdnů. Na závěr projektu poskytovali pracovníci Dobrovolnického centra účastníkům podporu při návratu do vzdělávání nebo vstupu na trh práce. Specialisté ÚP ČR jim zase pomáhali v rozhodování, jestli, a případně kde, absolvovat další studium, nebo zda už hledat vhodnou práci.

Praxe ukázala, že i mladí lidé bez potřebných znalostí a dovedností mohou v případě, že dostanou šanci, získat práci, která je bude bavit a naplňovat. Projekt jim umožnil dozvědět se to, co je opravdu zajímá a uplatnit takto nabyté vědomosti při získání i výkonu zvolené profese,“ uzavírá Radim Gabriel.