Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v dubnu, z evidence odešlo přes 43 tisíc lidí

  • Zveřejněno: 11.05.2023
Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2023 celkem 261 683 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 11 795 méně než v předchozím měsíci a o 18 025 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně mírně poklesl o 0,1 p. b., meziročně o 0,3 p. b. vzrostl. Ke konci dubna činil 3,6 %. V mezinárodním srovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za březen) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6,1 %).
 
Nezaměstnanost se stále drží na relativně nízkých číslech. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v dělnických a vysoce odborných profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících.
 
„Co se týká nízké nezaměstnanosti, držíme si stále nejlepší postavení v Evropě. To nám dodává určité sebevědomí, že má česká ekonomika pevné základy a je schopna čelit současným výzvám. Čísla ukazují, že z hlediska nezaměstnanosti je optimistický i výhled do budoucna,“ uvádí minstr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
 
Do evidence ÚP ČR se v předchozím měsíci přihlásilo 31 800 lidí a naopak 43,6 tisíc osob (nejvyšší dubnový údaj za poslední čtyři roky) odešlo. Řada z nich našla uplatnění například v malo a velkoobchodu, inženýrském stavitelství, ve vzdělávání nebo v rostlinné a živočišné výrobě. Svou činnost obnovili i živnostníci, kteří přes zimu dočasně přerušili své podnikání.
 
„V plném proudu jsou už sezonní práce, především ve stavebnictví, v gastronomii a cestovním ruchu, dále v zemědělství, zahradnictví, lesnictví či lázeňství. V dubnu také probíhají jarní úklidy veřejných prostranství v rámci veřejně prospěšných prací. Úřad práce ČR podporuje umístění zejména dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání ve městech a obcích formou příspěvků na mzdy pracovníků v této oblasti,“ shrnuje zastupující generální ředitel ÚP ČR Karel Trpkoš.
 
Pokud jde o výhled do dalších měsíců, nezaměstnanost by mohla ještě mírně klesat, protože energetickou krizi se daří stabilizovat. Přesto lze očekávat, že trh práce budou nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině.
 
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR