Burza práce v Opavě

  • Zveřejněno: 19.10.2018
  • Autor: (li)

Na dvě desítky zaměstnavatelů z okresu Opava, ale i vzdálenějších regionů, nabízelo zájemcům na Miniburze pracovních příležitostí práci v oblasti dopravy, služeb, výroby, obchodu, potravinářství a veřejné správy. Akci letos už potřetí uspořádali zástupci Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Opavě.

Miniburza byla určena uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR. Dorazilo jich přes 400. Většinu z nich tvořili ti, kteří jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Například lidé se zdravotním postižením, rodiče dětí do 15 let věku, uchazeči starší 50 let, nebo ti, jež jsou bez práce déle než rok.

„Hlavním cílem bylo zvýšit šance na pracovním trhu právě u těch uchazečů, kteří mají prokazatelný handicap, kvůli kterému se jim nedaří dlouhodobě najít práci. Prostřednictvím miniburzy jsme jim umožnili přímý kontakt se zaměstnavateli a podpořili tak jejich šance na získání zaměstnání,“ vysvětluje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Opavě Petra Ballová.

Příchozím byli po celou dobu trvání akce k dispozici také specialisté Úřadu práce ČR. Zájemcům poskytovali podrobné informace o širokém portfoliu služeb, které ÚP ČR nabízí, o aktuální situaci na pracovním trhu či o tom, co zaměstnavatelé v dnešní době požadují od svých zaměstnanců.

Miniburza se setkala s kladným ohlasem jak ze strany klientů, tak i zaměstnavatelů, kteří mohli na jednom místě oslovit řadu potenciálních zaměstnanců.

Právě firmám jim byl určen i úvodní seminář, v jehož rámci se od zástupců ÚP ČR dozvěděli řadu praktických informací o zaměstnávání osob se zdravotním postižením a získali aktuální přehled o cílených projektech pro konkrétní skupiny uchazečů o zaměstnání a spolufinancovaných z evropských peněz.

 „Miniburzy se účastnilo velké množství uchazečů o práci, kteří měli zájem pracovat. Někteří z nich se nám přihlásili hned na námi vyhlášené výběrové řízení. S organizací akce jsme byli velmi spokojeni. Přínosný byl i úvodní seminář,“ shrnuje vedoucí personálního oddělení Charity Opava Eva Pospěchová.  

„S pomocí zaměstnanců ÚP ČR jsme měli možnost promluvit si téměř se všemi pozvanými o jejich představách získání práce, uplatnění zkušeností a obsazení nabízených pracovních míst. Někteří z nich nás upozornili na možné zařazení do programů, které pro ně ÚP CR připravil. To svědčí o dobré informovanosti uchazečů a jejich zájmu se skutečně uplatnit,“ doplňuje personální manažerka společnosti BIVOJ, a. s. Kamila Jedličková.

„Obdobné akce se konají v rámci celého kraje několikrát ročně. Jen letos se jich uskutečnilo už devět. Další dvě pak proběhnou do konce roku. V současné době intenzivně jednáme s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, který by měl být v této oblasti od příštího roku našim významným partnerem,“ uzavírá ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Petr Prokop.

Miniburza v Opavě proběhla pod záštitou projektu Efektivní služby zaměstnanosti (EFES). Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.