Burza práce v Olomouci

  • Zveřejněno: 20.10.2018
  • Autor: (li)

Jedinečnou šanci seznámit se na jednom místě a během jediného dne s nejvýznamnějšími zaměstnavateli v Olomouckém kraji dostanou lidé v úterý 23. října 2018 v Olomouci. V tento den proběhne od 9 do 17 hodin v areálu Výstaviště Flora (v největším pavilonu A) Burza práce a vzdělání. Vstup na akci i veškeré poradenství budou zdarma. Na její organizaci se spolupodílí Úřad práce ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje.

V Olomouci představí své vzdělávací programy 25 vybraných středních a vysokých škol, o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé v dlouhodobě velký zájem. Burza je tak určena nejen těm, kteří právě hledají nebo chtějí změnit  zaměstnání, ale také všem, kteří teprve začínají uvažovat o svém budoucím studijním zaměření nebo zaměstnání – tj. žákům posledních ročníků ZŠ a studentům středních a vysokých škol. Burzu by si neměli nechat ujít ani ti, kteří se na volbě povolání nějakým způsobem podílejí - ať už jsou to rodiče teenagerů nebo výchovní poradci ze základních a středních škol. Všichni zájemci dostanou unikátní příležitost získat informace na jednom místě, případně navázat kontakt s budoucím zaměstnavatelem.

„Na burze se bude prezentovat šedesát perspektivních zaměstnavatelů z Olomouckého kraje, kteří už teď mohou nabídnout stovky volných pracovních míst ve strojírenství, v elektrotechnice a optice, potravinářství, ve výrobě plastů, v informatice a ve stavebnictví, v dopravě a spojích, energetice, obchodu, ve zdravotnictví a v lázeňství, armádě i policejních složkách,“ přibližuje ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci Jiří Šabata.

Specialisté ÚP ČR nabídnou na burze široké spektrum poradenských služeb všem, kteří se zajímají o své budoucí pracovní uplatnění. Ať už se jedná o výběr školy, studijního oboru, rekvalifikace nebo třeba hledání volných pracovních míst v ČR i Evropské unii.

„Nemůžeme opomíjet důležitost této akce také pro naše klienty. Právě oni zde mohou nalézt příležitost k uplatnění se na trhu práce, a to zejména díky široké poptávce po pracovní síle. Velmi vítám aktivitu Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci a všech významných sociálních partnerů na trhu práce při realizaci této již tradiční akce,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „I díky těmto aktivitám Úřad práce ČR ještě více posiluje svou roli v centru zaměstnanosti. Obdobné akce totiž nabízejí nejen jedinečnou příležitost získat kompletní informace na jednom místě, ale ukazují, především mladým lidem, kteří se rozhodují o své budoucí profesní kariéře, že pracovat je normální.“

S otázkami z pracovně právní problematiky se návštěvníci budou moci obracet na poradce Státního úřadu inspekce práce.

„Přestože stěžejní činnost inspektorátů práce spočívá v realizaci kontrol dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů BOZP, vnímají inspektoráty práce svou nezastupitelnou roli i v poskytování základního poradenství k dané problematice. Mimo standardně poskytovaného osobního poradenství na pracovištích oblastního inspektorátu práce tak budou mít zájemci příležitost získat informace z pracovněprávní oblasti. Případné dotazy jim zodpovědí odborníci s bohatou praxí v inspekční činnosti,“ říká vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj Libor Černý.

A chybět nebudou ani zástupci OSSZ Olomouc. Poradenský záběr tak bude komplexní.

„Informace z oblasti sociálního zabezpečení mohou pomoci jak studentům, tak i jejich rodičům či pedagogickým poradcům a samozřejmě všem návštěvníkům burzy práce v základní orientaci v problematice důchodového a nemocenského pojištění. Jde o oblast, která úzce souvisí se zaměstnáním a výdělečnou činností. Také studenti či mladí lidé po škole se mohou dostat do situací, kdy se jich záležitosti spojené se sociálním zabezpečením budou týkat. U příležitosti burzy práce přichází naši odborníci mezi ně a budou připraveni zodpovědět jejich dotazy – např. kdy se vyplácí nemocenské či tzv. mateřská, případně další dávky nemocenského a důchodového pojištění včetně podmínek nároků na ně, jaké povinnosti mají začínající podnikatelé vůči OSSZ apod.,“ vyjmenovává ředitelka OSSZ Olomouc Alena Šmotková.

 Všichni, kteří hledají práci, dostanou šanci kontaktovat na jednom místě a během jediného dne více zaměstnavatelů, případně si domluvit další jednání s těmi, se kterými najdou společnou řeč. Pro tyto případy doporučuje ÚP ČR zájemcům o práci, aby si s sebou vzali profesní životopis s kontaktními údaji a informacemi o získaném vzdělání a praxi.

Pro příchozí bude připraven bohatý doprovodný program.

„Návštěvníky určitě zaujmou zajímavé exponáty některých vystavovatelů (vč. vojenské techniky a kamionu), k vidění budou i praktické ukázky povolání a řemesel. Novinkou bude odhalení zákulisí Assessment centra. Zájemci si také budou moci vyzkoušet svůj postřeh a dovednosti na laserové střelnici, práci v hudebním studiu nebo zažít trochu adrenalinu v trenažeru převrácení vozidla. Žáci a studenti se mou těšit i na soutěž o atraktivní ceny,“ doplňuje Richard Koubek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Své služby nabídnou i studenti některých středních škol. Příchozí se budou moci svěřit do jejich péče a nechat si třeba upravit vlasy nebo líčení, shlédnout, jak se ozdobně vyřezává ovoce, ochutnat studentskou zmrzlinu nebo míchané nápoje. Teenageři se mohou zapojit do soutěže v pájení elektrických součástek, vyrobit si dřevěné paletky nebo papírové bločky, shlédnout zajímavé chemické a fyzikální pokusy s vývěvou a chybět nebudou ani velmi atraktivní ukázky Lego robotiky a programování micro:bit.

„V 1. patře pavilonu A proběhne také historicky první krajské kolo odborné soutěže T – Profi (Talenty pro firmy) pořádané hospodářskou komorou. Úkolem  soutěžních týmů bude sestavit nový, funkční a pohyblivý model skutečného zařízení. Vítěz tohoto kola bude reprezentovat Olomoucký kraj na celostátním kole v Praze, které proběhne na jaře příštího roku,“ uzavírá Anežka Kramářová z Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje.

Záštitu nad Burzou práce a vzdělání v Olomouci převzaly Olomoucký kraj a Statutární město Olomouc. Veškeré informace o akci (včetně seznamu vystavovatelů) jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.burzapav.cz, wwww.uradprace.cz  nebo facebook.com/uradprace.cr.