"Akademie řemesel 2018“ v Rokycanech

  • Zveřejněno: 30.10.2018
  • Autor: (li)

Zástupci 21 středních škol nejen z Plzeňského kraje, ale i ze sousedních regionů se zároveň s 5 významnými zaměstnavateli představili na 13. ročníku výstavy „Akademie řemesel 2018“ v restauraci Na Střelnici v Rokycanech. Téměř pět stovek žáků z deseti základních škol z Rokycanska dostalo možnost seznámit se s učebními a studijními obory, shlédnout práce středoškolských studentů nebo si vytvořit představu o tom, jaké jsou současné požadavky zaměstnavatelů na jejich zaměstnance. Akademii řemesel organizovalo už tradičně ve spolupráci s Městem Rokycany Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Rokycanech.

Hlavním záměrem organizátorů bylo pomoci především žákům 8. a 9. tříd základních škol při výběru střední školy a vhodného studijního oboru. Inspiraci na výstavě však mohli nalézt rovněž rodiče žáků a další zájemci o pokračování ve studiu z okruhu širší veřejnosti. Zástupci škol nabídli žákům i rodičům širokou paletu možností výběru vhodného studijního či učebního oboru a následného uplatnění na trhu práce. Poradenství a aktuální informace o trhu práce zase poskytovali návštěvníkům zástupci Úřadu práce ČR.

Letošní ročník Akademie řemesel byl zaměřen na tématiku rozvoje moderních technologií – především na virtuální a rozšířenou realitu, čemuž odpovídá i podtitul výstavy „Virtuální realita – budoucnost vzdělávání“.

Součástí programu v hlavních vystavovacích prostorách byl blok živých pódiových vstupů zúčastněných škol, které tak měly možnost přitáhnout pozornost přítomných návštěvníků, zodpovědět případné dotazy a přiblížit studijní obory a zaměření v jiné perspektivě. Příchozí tak mohli zhlédnout např. módní přehlídku, ukázku profesní sebeobrany nebo ukázku praktického využití virtuální reality při výuce. Obohacením této linie programu bylo zařazení vědomostního kvízu zaměřeného na hlavní téma výstavy. Nejlepší soutěžící byli odměněni zajímavými hodnotnými cenami věnovanými hlavním partnerem akce.

„Za velmi přínosnou považuji účast vysokého počtu žáků základních škol. Jde o mladé lidi, kteří vybírají ten nejvhodnější studijní obor a právě prostřednictvím těchto akcí mohou získat široké povědomí nejen o jednotlivých školách, ale také o požadavcích zaměstnavatelů. Následně pak mohou zvolit obor, který je bude nejen bavit, ale ve kterém získají v co nejkratší době po ukončení školy práci,“ shrnuje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Rokycanech Iveta Šimanová

Stěžejní téma výstavy podtrhlo pásmo prezentací určené posluchačům a pozvaným hostům z oblasti školství, vzdělávání, státní správy a dalších institucí v rámci doprovodného programu. Nabídku přijali a vlastní prezentací přispěli zástupci VOŠ a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni, Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, Svazu průmyslu a dopravy ČR, INFO KARIÉRY a Centra pro talentovanou mládež. Cílem uvedeného doplňujícího bloku byla snaha upozornit na stále intenzivněji se rozvíjející se odvětví. Akce měla ale rovněž podpořit vzájemnou komunikaci mezi přítomnými institucemi a hosty a napomoci k navázání a rozvoji další spolupráce.

  • Zdroj: Úřad práce ČR