Průmyslová produkce v únoru meziměsíčně stagnovala

  • Zveřejněno: 08.04.2023

Průmyslová produkce v únoru meziročně reálně vzrostla o 2,0 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,4 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,1 %.

Průmyslová produkce v únoru 2023 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,4  %. Meziročně vzrostla o 2,0 %. „Průmyslová produkce po mírném lednovém poklesu zaznamenala v únoru mírný růst. Nejvýznamněji k tomu přispěla výroba automobilů. Vlivem nižší loňské srovnávací základny a navzdory odstávkám u některých významných výrobců produkce tohoto odvětví vzrostla meziročně o čtvrtinu,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. K růstu přispěla i výroba strojů a zařízení nebo výroba elektrických zařízení, kde je významná část produkce vázaná na výrobu automobilů. Téměř o pětinu meziročně produkce vzrostla částečně vlivem nízké srovnávací základny ve farmaceutickém průmyslu. Oživení je v posledních měsících patrné v kožedělném průmyslu.

Většina průmyslových odvětví zaznamenala meziroční pokles. Výroba chemických látek a chemických přípravků, ostatních nekovových minerálních výrobků (především stavebních hmot a skla) a výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství klesla v meziročním srovnání téměř o pětinu,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v únoru 2023 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 1,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně snížily 2,7 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 10,1 %. K tomuto mírnému růstu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Naopak opět meziročně poklesla hodnota nových průmyslových zakázek ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství a v chemickém průmyslu.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v únoru 2023 meziročně snížil o 1,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v únoru 2023 meziročně vzrostla o 10,8 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v lednu 2023 v EU27 meziročně vzrostla o 1,0 %. Největší meziroční růst zaznamenalo Irsko (o 19,5 %) a Dánsko (o 14,2 %). Naopak nejvíce klesl litevský průmysl (o 12,0 %), český průmysl zaznamenal meziroční pokles o 1,9 %. Výkon německého průmyslu klesl o 1,5 %.

  • Zdroj: Český statistický úřad