Názory ministra zemědělství Miroslava Tomana k otázce dalšího vývoje českého zemědělství a rozvoje venkova

  • Zveřejněno: 30.01.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

V diskusním pořadu televize Prima Partie vystoupili k situaci v českém zemědělství ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) a poslankyně Veronika Vrecionová (ODS). Z průběhu této diskuse přinášíme několik závažných myšlenek, které ministr zemědělství vyslovil na televizní obrazovce, když obhajoval stanovisko vlády ČR k tomu, aby čeští zemědělci byli konkurenceschopní v rámci evropského a světového trhu.

První otázka televizní moderátorky Terezie Tománkové směřovala k tomu, proč Česká republika se v otázce zastropování zemědělských dotací staví na stranu těch větších a silnějších zemědělských farem a nikoliv na stranu těch malých farem?

Ministr Miroslav Toman odpověděl, že česká republika prosazuje myšlenku, aby zastropování bylo dobrovolné a nikoliv povinné, jak zní původní návrh Evropské komise. Zároveň, aby zastropování také odpovídalo realitě složení a struktuře českého zemědělství, kdy převažují velké farmy z doby minulé. Takže, otázka zastropování by měla být řešena tak, že si ji každý stát upraví po svém.

Zkrátka, pokud jde o malé zemědělské podniky, preferovat budeme na tzv. první hektary. Diskutovat můžeme o tom, zda jde o 100 nebo 150 hektarů. Primárně by nemělo být méně, než je průměrná rozloha české farmy.

Dalším námětem této televizní diskuse byla otázka živočišné výroby u nás, kdy ministr Miroslav Toman zdůraznil, že více než 80 % živočišné výroby zajišťuje 11 až 15 % velkých podniků. Konstatoval, že živočišná výroba produkuje organická hnojiva pro zemědělství, což je dobře. Dále upozornil, že když nebudeme mít velké a střední podniky, které zajišťují i živočišnou výrobu. Tak o ni přijdeme, což má velkou souvislost s péčí o krajinu, s péčí o půdu, neboť půda potřebuje organická hnojiva. Ostatní, to je malé podniky, neboli 80 % zemědělských podniků produkuje jen 11 % živočišné výroby.

Ministr Miroslav Toman dále uvedl, že u nás žádní diskriminace malých zemědělských podniků není. Dokazují to i čísla, kdy vlastně jenom 9 % dotací šlo do velkých podniků a 58 % dotací šlo na projekty o hodnotě do jednoho milionu korun, což je pro ty malé a 32 % šlo do projektů o hodnotě do pěti milionů korun. To jsou, podle Miroslava Toman, čísla za poslední dvě období: 2007 – 20013 a 2014 – 2021. Dále rovněž podotkl, že pokud docházelo k poškozování malých farmářů, tak to bylo za bývalých vlád, kdy stála v jejich čele ODS. Takže, nyní říkat na veřejnosti, že dochází k poškozování malých farmářů, je naprostá neinformovanost.

Ministr zemědělství Miroslav Toman rovněž zdůraznil, že problémy českých zemědělců dobře zná, neboť se mezi nimi pohybuje při svých návštěvách českého a moravského venkova.

Když se nyní hovoří o tom, že Česká republika zvýhodní mladé zemědělce, ta vlastně zvýhodníme malé farmy. Proto Miroslav Toman znovu zdůraznil, že jde o to, aby zastropování bylo dobrovolné. Zároveň konstatoval, že pro malé zemědělce se ekonomicky nevyplatí dělat živočišnou výrobu. Živočišná výroba se tam nemůže přesunout, neboť pro to malé farmy nemají podmínky. Ta se totiž dělá ve větším množství. Mimochodem, jak k tomu dodávají naši zemědělští odborníci, rostlinná a živočišná výroba se navzájem doplňují.

Dále ministr Miroslav Toman poděkoval Zemědělskému výboru Poslanecké sněmovny, že se pro zemědělce prosadila zelená nafta, tedy zjednodušený systém výplat peněz.

V průběhu televizní debaty se ministr zemědělství Miroslav Toman opět dostal k otázce zastropování, a to i z pohledu zahraničních zkušeností. Uvedl, že před několika dny vedl jednání se saským ministrem zemědělství, který rovněž souhlasí s dobrovolným zastropováním. Samozřejmě, že kolem této otázky bude ještě v rámci EU probíhat debata, podotkl dále ministr Miroslav Toman. Konstatoval, že v této otázce není Česká republika úplně sama. Protože země EU jsou také v tomto rozděleny. Existují i určité skupiny států, kterým se otázka povinného zastropování také nelíbí. V této souvislosti poukázal na to, že nás čekají volby do Evropského parlamentu a následovat bude poté řada dalších důležitých jednání, o kterých teď nechce předjímat, o čem všem budou.

Poslankyně Veronika Vrecionová v podstatě tvrdila, že současná česká vláda svoji politikou poškozuje malé zemědělce. Chce podpořit ty zemědělce, kde žijí rodiny, které tam hospodaří na jejich půdě. Zároveň vyslovila myšlenku, že pokud dojde k zastropování, tak peníze pro velké farmy půjdou pro ty malé farmy, a ty také začnou dělat živočišnou výrobu. Význam rodinných farem zároveň zdůvodnila tím, že jde o budoucí generace, které budou na nich hospodařit. Proto je přesvědčena, že by k zastropování mělo dojít. Dále se kriticky vyjádřila na adresu bývalého ministra zemědělství Mariána Jurečky, který svými rozhodnutími zkomplikoval českým zemědělcům přístupy k dotacím. Z vystoupení Veroniky Vrecionové dále vyplynulo, že vidí perspektivu českého zemědělství v malých, rodinných farmách.

V další části televizní besedy oba aktéři, tj. ministr zemědělství Miroslav Toman a poslankyně Veronika Vrecionová, se věnovali dalším zemědělským otázkám, jako například ochraně půdy, používání či nepoužívání herbicidů, kůrovcové kalamitě a v neposlední řadě i otázce zákazu vystoupení zvířat v cirkusech.