Kontroly SZPI 2018: Nejméně závad mají tuzemské potraviny!

  • Zveřejněno: 28.03.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ukázaly, že nejméně pochybení se vyskytuje u potravin tuzemských výrobců. Kontroly zde prokázaly pochybení u 13 % šarží potravin z šarží hodnocených. Větší míru pochybení kontroly prokázaly u potravin výrobců ze zemí EU (16,9%) a zdaleka největší míru pochybení u potravin dovážených ze třetích zemí (25,1 %). Podle tiskové zprávy SZPI se tento výsledkový vzorec v posledních letech opakuje a zároveň dlouhodobě potvrzuje nejvyšší míru spolehlivosti u tuzemských potravin.

„Výrobci z České republiky jsou od prvovýroby až do maloobchodní sítě pod systematickým dozorem tuzemských kontrolních institucí a jakákoliv pochybení je možné neprodleně řešit u dotyčných subjektů. Jde o mnohem rychlejší, efektivnější a transparentnější proces, než předávat zjištění do zahraničí a spoléhat na činnost tamních dozorových orgánů. Opakované potvrzení nejvyšší kvality tuzemských potravin mne proto nepřekvapuje.“ konstatoval ministr zemědělství Miroslav Toman.

SZPI uskutečnila v roce 2018 celkem 43.401 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů. Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 25.067 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 14.290 vstupů do provozoven společného stravování, 5.868 vstupů ve výrobě potravin, 1.876 kontrol ve velkoskladech, 599 v prvovýrobě, 1.041 v ostatních místech (např. při přepravě, celních skladech apod.).

Při těchto kontrolách inspektoři zjistili celkem 3.514 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků.

Nejproblematičtějším typem provozoven, stejně jako v letech 2017, 2016 a 2015, byl segment společného stravování. Inspekce provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 14.290 kontrol a zjistila zde 3.457 pochybení. Porušení právních předpisů tak inspektoři zjistili v každé čtvrté kontrolované provozovně. Z důvodu nedodržení správné hygienické praxe inspektoři uzavřeli provozovnu na místě v celkem 67 případech. Provozy společného stravování představovaly 37,6% všech uzavřených provozoven.

„I přes dílčí meziroční zlepšení zůstávají provozovny společného stravování segmentem, kde inspektoři nejčastěji zjišťují pochybení a jsou nuceni uzavírat provozovny pro nepřijatelný hygienický stav ohrožující zdraví spotřebitelů. SZPI bude v intenzivních kontrolách pokračovat, aby chránila spotřebitele a napomáhala férovému a rovnému tržnímu prostředí.“ uvedl l tomu ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Mezi nejproblematičtější komodity z hlediska kontrolních výsledků patřil med (46,3 % nevyhovujících šarží z hodnocených), masné výrobky (19 %), víno (23,9 %), čerstvé ovoce (16,9 %), mléčné výrobky (18,3 %), skořápkové plody (28,2 %) a doplňky stravy (14 %).

V roce 2018 bylo pravomocně skončeno 2.216 správních řízení vedených s provozovateli potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 100.594.000 Kč. Inspekce zároveň vloni uložila 12.397 zákazů uvádět potraviny do oběhu a celková hodnota takto zakázaných potravin představovala 53.625.509 Kč.