Zdanění úroků z prodlení

  • Zveřejněno: 16.10.2018
  • Autor: Jindřiška Plesníková, specialistka úseku odborové politiky OS KOVO

Zaměstnavatel nám pozdě vyplatil mzdu. Současně nám vyplatil úroky z prodlení s tím, že nám tyto úroky zdanil společně s pozdě doplacenou mzdou. Je to správně? Domnívali jsme se, že úroky se nezdaňují.

Ano je to tak správně. Jelikož tato záležitost byla v minulosti několikrát řešena, tak vycházíme z usnesení Nejvyššího soudu ČR, který jednoznačně vyjádřil, že mezi příjmy, které plynou zaměstnanci v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo funkce, patří mj. i náhrady za ztrátu příjmů ze závislé činnosti, a to včetně úroků z prodlení.

Úroky z prodlení je nutno zdanit stejně jako příjem ze závislé činnosti spolu s ostatní mzdou, a to proto, že se jedná o příjem, který zaměstnanec dostává v souvislosti s výkonem závislé činnosti.

Výňatek z usnesení Nejvyššího soudu spis. zn. 20 Cdo 2006/2011 ze dne 24. 4. 2012

Z výše uvedené právní úpravy vyplývá, že mezi příjmy, které plynou zaměstnanci v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo funkce, patří mj. i náhrady za ztrátu příjmů ze závisléčinnosti [v případě sporu mezi zaměstnancem (i bývalým) a zaměstnavatelem vyplacené až na základě soudního rozhodnutí jako náhrada mzdy], a to včetně úroků z prodlení.

Úroky z prodlení je tedy nutno zdanit stejně jako příjem ze závislé činnosti spolu s ostatní mzdou (resp. náhradou mzdy), neboť se jedná o příjem, který zaměstnanec dostává v souvislosti s výkonem závislé činnosti.

Mzda přísluší za výkon závislé činnosti, a pokud je zpožděna její výplata a v důsledku toho jsou přiznány úroky z prodlení, tedy další příjem, je nesporné, že se jedná o zvýšení příjmu ze závislé činnosti.

 

  • Zdroj: oskovo.cz, Kovák