Babiš kritizoval zprávu rozpočtové rady k veřejným financím

  • Zveřejněno: 01.11.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

Premiér Andrej Babiš označil vytváření zprávy Národní rozpočtové rady k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí na 50 let dopředu za neseriózní. Národní rozpočtová rada by měla podle něj prezentovat veřejnosti své závěry pouze jako odborný názor, ne jako daný fakt a děsit lidi. Podle ČTK ro premiér Andrej Babiš uvedl na svém twitteru.

Rozpočtová rada v úterý zveřejnila svoji první Zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Podle zprávy nejsou české veřejné finance i přes očekávaný růst ekonomiky a daňových příjmů dlouhodobě udržitelné. Dluh veřejných financí by především kvůli stárnutí populace při zachování stávajícího nastavení daňové politiky a výdajů mohl dosáhnout v roce 2068 až 230 procent hrubého domácího produktu (HDP).

Veřejný dluh v poměru k HDP má ČR aktuálně 35,3 procenta a v rámci EU je šestý nejlepší. EU požaduje podle současných pravidel dluh země pod 60 procenty HDP.

Podle ČTK Národní rozpočtová rada zároveň na twitteru v reakci na vyjádření premiéra Andreje Babiše citovala ze zprávy, že projekce na 50 let dopředu je zatížena značnou mírou nejistot. "Tudíž se přirozeně nabízí otázka, zda je vůbec účelné s tak dlouhým časovým horizontem pracovat. Zpráva však není prognózou či predikcí v tradičním slova smyslu," uvedla rada na twitteru. V úvodu zprávy rada mimo jiné také uvádí, že hlavním cílem zprávy je, "aby scénář, který je jejím výsledkem, nakonec nebyl naplněn."

O vzniku nezávislé Národní rozpočtové rady rozhodl loni schválený zákon o rozpočtové odpovědnosti, který má pomoci vytvořit brzdu proti nadměrnému zadlužování státu.