Mladí zemědělci dostanou dvakrát vyšší sazbu na svá pole než loni

  • Zveřejněno: 18.10.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil některé sazby přímých plateb pro rok 2018. Podle tiskové zprávy ministerstva zemědělství jde o sazbu SAPS ve výši 3 388,15 korun na hektar, přičemž loni to bylo 3 377,73 korun na hektar. Sazba pro mladé zemědělce se dvojnásobně zvýšila na 1 694,08 korun na hektar, kdy loni to bylo 844,43 korun na hektar.

Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana evropské předpisy nově umožnily vyplatit mladým zemědělcům až dvojnásobnou částku oproti předchozím rokům. Toho ministerstvo využilo v maximální možné míře, protože podpora začínajících zemědělců patří k dlouhodobým prioritám ministerstva. Důvodem je potřeba zajistit generační obměnu pracovníků v zemědělství a usnadnit start těm, kteří v České republice u nás se zemědělstvím začínají.

Platby SAPS dostávají v České republice zemědělci na přibližně 3,5 milionů hektarů, platba pro mladé zemědělce se bude týkat zhruba 112 tisíc hektarů zemědělské půdy.

Vzhledem k nepříznivému počasí letošního roku, kdy čeští zemědělci museli nést dopady sucha, a tím se v některých sektorech zemědělské výroby dostali do obtížné finanční situace, využije Česká republika možnosti poskytnout zálohy na SAPS ve výši 70 %. Platební agentura ministerstva zemědělství - Státní zemědělský intervenční fond - začne vydávat rozhodnutí o výplatách SAPS 23. října, a to nejprve pro drobné zemědělce, kteří dostávají dotace do 2 000 eur (necelých 52 tisíc korun). Ostatním začne vyplácet příspěvek o několik dnů později. Důvodem je, že Evropská komise zatím neschválila nový návrh tzv. finanční disciplíny, která se uplatňuje vůči zemědělcům pobírajícím více než 2 000 eur.

SAPS je jednou z nejvýznamnějších zemědělských plateb. Mohou ji dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně jeden hektar orné půdy, travního porostu nebo trvalé kultury. Poskytnutí SAPS je mimo jiné podmíněno evidencí půdy v tzv. LPIS, řádným obhospodařováním, dodržováním podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření. Platí se z rozpočtu Evropské unie.

Platba pro mladé zemědělce je podpora zemědělců do 40 let a poskytuje se po dobu pěti let od zahájení zemědělského podnikání jako příspěvek k platbě SAPS ve výši 50 % sazby SAPS (dříve pouze 25 %). Maximální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, je 90 hektarů zemědělské půdy. Platí se z rozpočtu Evropské unie.