Měření finanční gramotnosti 2015

 • Zveřejněno: 31.07.2016

Ministerstvo financí provedlo na podzim 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Toto šetření se stalo součástí světového měření společně s dalšími desítkami zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Sběr dat pro MF uskutečnila společnost ppm factum.

Výsledky měření:

Zásadní zjištění

 1. dvě třetiny dospělých se nechovají ekonomicky zodpovědně
  1. ekonomicky zodpovědný člověk je zjednodušeně ten, který lépe využívá finanční produkty, využívá svá práva a zodpovědněji se rozhoduje ve světě financí
  2. pouze 6 % obyvatel vykázalo vysokou úroveň ekonomické zodpovědnosti
 2. 57 % domácností nesestavuje rodinný rozpočet
  1. jedná se bohužel o nárůst oproti roku 2010, kdy rozpočet nesestavovalo 48 % domácností
 3. 37 % respondentů si nedokáže představit, jak by řešili ztrátu hlavního příjmu jejich domácnosti
  1. 31 % lidí by hledalo novou práci či brigádu
  2. 12 % občanů by využilo úspory, něco by prodali či by omezili výdaje
 4. aktivně nespoří 19 % dospělých
  1. 54 % osob spoří na běžném účtu
  2. třetina lidí spoří v hotovosti
  3. třetina dospělých používá spořicí účet či účet stavebního spoření
 5. v případě výpadku příjmů 15 % domácností nepokryje své životní náklady ani po dobu jednoho měsíce
  1. jedná se zejména o studenty, mladší věkovou skupinu a lidi s nízkými příjmy
  2. 48 % domácností by pokrylo své náklady po dobu alespoň třech měsíců – týká se to především vysokoškolsky vzdělaných lidí a obyvatel s vyššími příjmy
  3. 25 % domácností by zvládlo vyjít se svými rezervami po dobu doporučovaných šest měsíců
 6. 42 % lidí nedokáže správně vypočítat úrok
  1. u příkladu na jednoduché úročení „Předpokládejme, že uložíte 100 Kč na spořicí účet s garantovanou úrokovou sazbou 2 % ročně. Na tomto účtu neprovedete žádné platby ani výběry. Jaký bude zůstatek na konci roku po připsání úroku? (Nezohledňuje se daň ani poplatky)“ odpovědělo 58 % respondentů správně – 102 Kč.

Finanční znalosti

Úroveň finančních znalostí ve výsledcích našeho měření označuje správné odpovědi na otázky, na které je jedna objektivně správná odpověď, a váže se ke znalostem z oblasti terminologie na finančním trhu, matematiky a makroekonomiky.

 • 48 % osob má vyšší úroveň finančních znalostí, z toho:
  • 12 p. b. vykazuje vysokou úroveň (v měření odpověděli správně na více než 66 % otázek)
  • 36 p. b. má spíše vyšší úroveň (50 – 66 % správných odpovědí)
 • 52 % lidí má nižší úroveň finančních znalostí, z toho:
  • 40 p. b. vykazuje spíše nízkou (33 – 50 % správných odpovědí) a
  • 12 p. b. velmi nízkou (méně než 33 % správných odpovědí) úroveň

 

 • nejvyšší úroveň finančních znalostí mají obecně:
  • vysokoškolsky vzdělaní lidé (63 % případů)
  • lidé s vyššími příjmy (60 % případů)
  • živnostníci (54 % případů)
  • lidé středního věku (52 % případů)

 

 • nejnižší úroveň finančních znalostí mají:
  • lidé se základním vzděláním (71 % případů)
  • ekonomicky neaktivní lidé (66 % případů)
  • lidé s nízkými příjmy (61 % případů)
  • studující (59 % případů)
  • lidé mladší 29 let (56 % případů)

Ekonomická zodpovědnost

Ekonomicky zodpovědný člověk je ten, který lépe využívá finanční produkty nebo se zodpovědněji rozhoduje ve světě financí

 • 36 % osob má vyšší úroveň ekonomické zodpovědnosti, z toho:
  • 6 p. b. vykazuje vysokou úroveň (v měření odpovídali zodpovědně/správně na více než 66 % otázek)
  • 30 % lidí má spíše vyšší úroveň (50 – 66 % zodpovědných/správných odpovědí)
 • 64 % lidí má nižší úroveň ekonomické zodpovědnosti, z toho:
  • 42 p. b. vykazuje spíše nízkou (33 – 50 % správných odpovědí) a
  • 22 p. b. velmi nízkou (méně než 33 % správných odpovědí) úroveň

 

 • nejvyšší úroveň ekonomické zodpovědnosti mají obecně:
  • vysokoškolsky vzdělaní lidé (61 % případů)
  • živnostníci (55 % případů)
  • lidé s vyššími příjmy (50 % případů)
  • lidé středního věku (41 % případů)

 

 • nejnižší úroveň ekonomické zodpovědnosti mají:
  • studující (89 % případů)
  • lidé se základním vzděláním (83 % případů)
  • lidé mladší 29 let (77 % případů)
  • lidé s nízkými příjmy (77 % případů)
 • Zdroj: mfcr