Finanční trh

 • Zveřejněno: 05.07.2016

Na finančním trhu se setkáváme s finančními nástroji (cennými papíry) a finančními produkty. Jak s jejich pomocí můžeme naplňovat náš domácí rozpočet?

Investice do cenných papírů společně s některými spořicími a investičními finančními produkty umožňují řešit přebytkový rozpočet domácnosti. Mezi takové produkty řadíme např. spořicí a termínované účty, stavební spoření, fondy kolektivního investování a penzijní produkty.

Úvěrové finanční produkty naopak reagují na rozpočet deficitní, tj. na potřebu překlenout nedostatek financí potřebných pro uspokojení potřeb domácnosti. Úvěrem je jak klasická bankovní hotovostní půjčka, tak i např. nákup zboží a služeb na splátky, leasing, kontokorentní úvěr, kreditní karta či hypotéka.

Životní a neživotní pojištění umožňují krýt různá rizika, se kterými se ve svém životě setkáváme, a která mohou vážně ohrozit právě i náš domácí rozpočet – ať už jde o prostředky nutné na uvedení zničeného majetku do původního stavu, náhrady škod námi způsobených ostatním nebo výpadky příjmů (a dodatečné výdaje) v důsledku nemoci či úrazu.

Veškeré tyto produkty nám tedy pomáhají naplňovat domácí rozpočet, vytvářet rezervy, krýt rizika, a dosahovat tak našich cílů – jak krátkodobě, tak dlouhodobě.

Rady a tipy:

 1. při uzavírání smlouvy o jakémkoli finančním produktu vždy pečlivě:
  1. porovnávejte co největší počet produktů na celém trhu
  2. pročtěte:
   1. veškeré podmínky, včetně např. výluk z pojištění
   2. sazebník
  3. zkontrolujte poplatky za úkony, které budete využívat
 2. pravidelně kontrolujte výpisy, které vám chodí z finančních institucí
 3. splácejte své závazky v plné výši a včas; ty z kreditní karty vždy v bezúročném období
 4. uvědomte si, že u investic nezajišťují výborné historické výsledky dobré výsledky do budoucna
 5. rizika elektronického bankovnictví a možnosti jejich předcházení najdete zde
 6. další tipy a návody jsou zde

Výsledky:

Znalost finančních produktů

 • lidé mají poměrně dobré povědomí o existenci různých finančních produktů, přesto jich využívají jen malou část
  • používání finančních produktů je závislé na výši příjmů respondentů – čím vyšší příjmy, tím mají lidé lepší povědomí o produktech finančního trhu a také je využívají
  • od roku 2010 se snížilo o 42 % povědomí o pojmu kolektivní investování (o existenci tohoto produktu vědělo v roce 2010 59 % dospělých, v roce 2015 jen 34 %)

Využití finančních produktů

 • 79 % dospělých vlastní běžný účet (v roce 2010 to bylo 67 % osob)
 • 32 % lidí vlastní spořicí účet (v roce 2010 to bylo 23 % respondentů, jedná se o 39% nárůst)
 • nárůst využití hypotéky je 67% oproti roku 2010
 • penzijní připojištění / důchodové spoření využívá 39 % lidí, což je 15% pokles oproti roku 2010
 • používání kreditních karet pokleslo o 25 % oproti roku 2010
 • Zdroj: mfcr