Závěrečná zpráva o kontrolní činnosti svazové inspekce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2017