Zátěž teplem

  • Zveřejněno: 28.06.2019
V těchto dnech jsme opět vystaveni zvýšené zátěži teplem. Zátěž teplem upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 3 - § 5 a Příloha č. 1. Práce v horku se řeší přestávkami, ochrannými nápoji.
 
Záleží na tom, do jaké třídy práce podle Přílohy č. 1 Část A tabulky č. 1 tohoto nařízení vlády jsou zaměstnanci zařazeni. V Příloze č. 1 Část B tabulce č. 1a – 2c „Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce - aklimatizovaní muži/ženy“ je uvedena tsm - maximálně přípustná doba efektivní práce za celou směnu (min) a tmax - maximální krátkodobě únosná doba práce.
 
Doba práce a doba přestávek se vypočítává podle vzorce v Příloze č. 1 Část B nad tabulkou č. 1a. Podmínky poskytování ochranných nápojů upravuje § 8 tohoto nařízení vlády. Na ochranný nápoj má nárok pracovník, který ztratí potem a dýcháním 1,25 litrů a více.
 
Shrnutí a další odkazy na články, které se této problematice věnovaly, najdete v článku Horko a ochrana zdraví při práci.
  • Zdroj: Bozpinfo.cz