Zainteresované subjekty uznávají přínos agentury EU-OSHA při vytváření evropské přidané hodnoty

  • Zveřejněno: 17.08.2020
Průzkum agentury EU-OSHA mezi zainteresovanými subjekty uskutečněný v roce 2020 potvrzuje pozitivní vnímání přínosu agentury ke zvyšování informovanosti o rizicích v oblasti BOZP a jejich řešení a zlepšení BOZP na pracovišti (90 % respondentů).
 
85 % respondentů souhlasí s tím, že se agentura zabývá vhodnými prioritami v oblasti BOZP, přičemž 87 % se domnívá, že práce agentury EU-OSHA představuje přidanou hodnotu k práci jiných subjektů, například vnitrostátních organizací. 94 % respondentů využilo práci agentury EU-OSHA nejméně k jednomu účelu.
 
Tohoto průzkumu uskutečněného v roce 2020 se zúčastnilo více než 1 700 zainteresovaných subjektů. Jednalo se zejména o podniky a odborníky na BOZP, ale i tvůrce politik a výzkumné pracovníky.  Z průzkumu vyplývá, že agentura obecně dosahuje svých ambiciózních cílů u všech klíčových ukazatelů výkonnosti: relevance, užitečnost, přidaná hodnota EU, dopad a výkonnost. Agentura rovněž splnila většinu svých cílů řádné správy.
  • Zdroj: BOZPinfo