Vliv rizika práce na pracovní úrazovost a na celkový stav pracovníků v zemědělství z pohledu BOZP