Veřejná konzultace o strategickém rámci EU pro BOZP (na období 2021–2027) zahájena

  • Zveřejněno: 26.01.2021
Krize způsobená pandemií COVID-19 poukázala na zásadní význam zdraví, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato iniciativa vychází z předchozího strategického rámce EU na období 2014–2020.
 

Klade si za cíl udržet a zlepšit vysokou úroveň BOZP pracovníků v EU, a to i vzhledem k novým okolnostem, a přispět k přípravě na nové krize a hrozby. Identifikuje klíčové cíle a stanoví strategický rámec, aby povzbudila země EU a zúčastněné strany ke spolupráci na společných prioritách.

Evropská komise předloží nový strategický rámec Evropské unie pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci v rámci svého pracovního programu na rok 2021 s názvem Vitální Unie v křehkém světě.

 

 

 

  • Zdroj: Agentura EU-OSHA, BOZPinfo