Stát už 50 let dohlíží na bezpečnost práce

  • Zveřejněno: 27.09.2019
Letos uplyne padesát let od zavedení jednotného státního dozoru nad bezpečností práce. 1. ledna 1969 vznikl Český úřad bezpečnosti práce, který v tehdejším Československu sjednotil odlišné dozorové orgány pečující o ochranu zdraví pracujících. Od něho pak vede cesta k dnešnímu Státnímu úřadu inspekce práce (SÚIP).
 
Významným milníkem v historii SÚIP se pak stal rok 2005, kdy byl přijatý nový zákon o inspekci práce. Díky němu dostaly orgány dohlížející na bezpečnost práce mnohem více pravomocí. A z Českého úřadu bezpečnosti práce se stal Státní úřad inspekce práce. V roce 2011 se pak kontroly SÚIP rozšířily i o oblast zaměstnanosti. Nově mohli pracovníci dohlížet na nelegální zaměstnávání, nebo kontrolovat povinné plnění zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 
„Ačkoliv se v průběhu let role státního dohledu nad bezpečností práce postupně rozrostla o oblasti kontroly pracovněprávních vztahů a dodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti, stále jeho primárním úkolem zůstává dohled nad úrovní ochrany životů a zdraví zaměstnanců v České republice. Pro každého z nás je život blízkých tou nejvyšší možnou hodnotou,“ říká generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.
 
Role Státního úřadu inspekce práce nespočívá pouze v kontrolní oblasti. Zaměřuje se také na osvětu a prevenci. Dobrým příkladem je tzv. Bezpečný podnik, program realizovaný SÚIP pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Jeho držiteli je v současnosti 79 společností. Pro oceněné firmy je to potvrzení, že pro zdraví svých zaměstnanců dělají více, než jim nařizuje zákon a vytvářejí jim skutečně bezpečné pracovní prostředí.
 
_____________________________________
Práce SÚIP v číslech
Loni provedli inspektoři u zaměstnavatelů 28 206 kontrol. Z toho 9 092 kontrol bylo zaměřeno na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení. Oblastní inspektoráty práce kromě toho provedly 851 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů.
 
Celkem bylo u zaměstnavatelů zjištěno 34 914 nedostatků, 20 324 z nich se týkalo přímo bezpečnosti práce. Zaměstnavatelé se nejčastěji dopouštěli porušení právních předpisů v oblasti vyhledávání a řízení rizik spojených s možným ohrožením života a zdraví zaměstnanců.
 
 
  • Zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR