Příručka BEZPEČNOST PRÁCE V KOSTCE

  • Zveřejněno: 27.10.2019
Státní úřad inspekce práce připravil příručku BEZPEČNOST PRÁCE V KOSTCE, kde na jednom místě jsou přehledně seřazeny všechny podstatné informace týkající se ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích.

Snadno například zjistíte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců na úseku bezpečnosti práce, naleznete zde přehled základních právních předpisů či se dozvíte, kdo je to odborně způsobilá osoba při zajišťování úkolů v prevenci rizik a spoustu dalších důležitých informací, které pomůžou zajistit zaměstnancům skutečně bezpečné pracoviště.
 
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: Státní úřad inspekce práce