Policy Brief VÚBP – Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření

  • Zveřejněno: 27.01.2022
Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát na téma Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření.
 
Výzkumný úkol Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření byl zahájen v lednu 2020 a jeho cílem bylo analyzovat současný stav nastavení hodnocení a řízení pracovních rizik ve zdravotnických zařízeních s ohledem na možnost vzniku epidemie onemocnění navrhnout možné změny systému, souvisejících předpisů a norem, dále pak doporučení pro zaměstnavatele.
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.