OiRA – 12 nástrojů na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v českém jazyce

  • Zveřejněno: 09.03.2021
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí zahájil mediální propagaci 12 nástrojů na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v českém jazyce. Jednotlivé nástroje budou blíže představeny zaměstnavatelům v průběhu roku 2021 prostřednictvím médií.
 
Motto mediální kampaně zní: ŘÁDNÉ HODNOCENÍ RIZIK JE KLÍČEM K OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI.
 
OiRA (online interaktivní hodnocení rizik – https://oiraproject.eu) je volně dostupná bezplatná webová aplikace, která může pomoci mikropodnikům a malým podnikům zavést proces hodnocení rizik krok za krokem – od identifikace a vyhodnocení rizik na pracovišti přes rozhodování o preventivních opatřeních a jejich realizaci po sledování a podávání zpráv.
 
Zákonné povinnosti zaměstnavatele v oblasti hodnocení rizik
- Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.
 
-Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.
 
- Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby bylo minimalizováno ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
 
- O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.
 
Pro hodnocení rizik je možné využít nástroj OiRA, který byl primárně vytvořen na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky.
Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 
 
 
 
 
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.