Obsah lékárničky na pracovištích. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele?

  • Zveřejněno: 23.06.2019
  • Autor: Kwesto
Povinností zaměstnavatele je nejen minimalizovat možná zdravotní rizika na pracovišti, ale i zajistit první pomoc v případě úrazu. Lékárnička je ze zákona povinnou výbavou na všech pracovištích, přesto není její obsah stanoven žádným předpisem. Z čeho mají zaměstnavatelé vycházet a na co nesmí zapomínat?
 
Jak stanovit obsah lékárničky na pracovišti  

Obsah lékárniček není stanoven žádným právním ani technickým předpisem, protože každé pracoviště je specifické. Možná rizika proto musí vyhodnotit zaměstnavatel, a to i s ohledem na způsobilost zaměstnanců – to platí zejména v případě zaměstnávání osob tělesně a/nebo mentálně postižených. 

Nejprve se musí udělat odborný audit bezpečnosti práce. Po vyhodnocení všech rizik navrhne pověřená osoba obsah lékárničky a nechá ho schválit zástupcem zaměstnanců a lékařem. Jestli zaměstnáváte 26 a více zaměstnanců, musí veškerou agendu spojenou s lékárničkou na pracovišti zajišťovat odborně způsobilá osoba. V případě menších provozů může tuto funkci plnit samotný zaměstnavatel.

Rizikové profese

V případě nerizikové (obvykle kancelářské) práce se lze inspirovat autolékárničkou, která vám pomůže zajistit první pomoc v případě drobných úrazů. Dle potřeby tento obsah doplňte o volně prodejná léčiva, například proti bolesti, začínající rýmě či zažívacím potížím. I když se nejedná o povinnost, mohou tyto přípravky zaměstnancům výrazně ulevit a zvýšit jejich pracovní výkon.

U některých povolání hrozí popáleniny, zlomeniny a pořezání

U rizikových povolání patří mezi nejčastější úrazy popáleniny, zasažení žíravinami, zlomeniny a pořezání, a proto zaměstnavatelé oceňují možnost zakoupení kompletní náplně lékárničky dle typu provozu.

Pokud zaměstnanci manipulují s ostrým nářadím, měl by být povinným vybavením lékárničky na pracovišti plnohodnotný obvazový balíček včetně prostředků k zastavení krvácení. V případě práce s dráždivými látkami nebo žíravinami, doplňte do lékárničky přípravky pro neutralizaci poleptání a výplach očí. Ty by měly být z důvodu možného dočasného oslepnutí k dispozici na otevřeném nástěnném držáku. Nezapomeňte ani na rizika popálenin a pořiďte chladivé obvazy a gely pro zmírnění následků popálení.

Existuje ale i množství profesí, které s sebou nesou velmi specifická rizika. Například v případě prací u vody anebo potápěčských prací je nezbytné mít k dispozici sadu první pomoci pro případ utonutí.

Další povinnosti zaměstnavatele

Jestli už máte odsouhlasený obsah lékárničky, zaměřte se na vhodné umístění a viditelné označení. Další povinností je vést knihu úrazů. V případě neschopnosti práce delší než 3 dny musíte informovat příslušné úřady.

Ze zákona musíte všechny zaměstnance důkladně informovat o rizicích a opatřeních na pracovišti. Dbejte na to, aby byl na pracovišti vždy dostatečný počet zaměstnanců vyškolených k poskytování první pomoci.

Povinnost poskytnout první pomoc se navíc vztahuje na všechny osoby, které se s vědomím zaměstnavatele pohybují na pracovišti. Jestli například na pracovišti povolujete přítomnost dětí zaměstnanců, doporučujeme mít k dispozici i teploměr, roztok na dezinfekci kůže, ale například i antihistaminika, tj. léky proti alergickým reakcím.

Pravidelná kontrola a možné sankce 

Hodnocení rizik je klíčovým nástrojem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To s sebou přináší nutnost neustálého vyhledávání bezpečnostních rizik, jejich vyhodnocování a přijímání opatření. Nezapomínejte ani na pravidelnou obměnu obsahu lékárničky dle expirace. V případě zjištění nových rizik na pracovišti, zabezpečte patřičné doplnění prostředků a léčiv.  

Kontrolu stavu a umístění lékárničky provádí oblastní inspektorát práce nebo krajská hygienická stanice. Podceňování této povinnosti se nevyplácí – kontrola může rozhodnout o okamžitém přerušení provozu a uložit pokutu dle závažnosti rizik až do výše 2 000 000 Kč. V případě vážného úrazu zaměstnance může být nedostatečný obsah lékárničky vyhodnocený dokonce jako trestný čin.

Lékárničky a další prvky pro zajištění bezpečnosti na pracovišti Kwesto.cz

  • Zdroj: Kwesto