Nové nástroje OiRA

  • Zveřejněno: 11.11.2020
Tyto nástroje jsou určeny pro malé podniky a mikropodniky, které s jejich pomocí mohou provádět a dokumentovat hodnocení rizik podle svých požadavků.
 
Nástroje jsou zdarma ke stažení, lze je snadno vyhledávat podle země, jazyka a odvětví. Stačí jen kliknout na příslušný odkaz. Každý odkaz doplňuje stručný popis nástroje a název partnera OiRA, který jej vyvinul.
 
Zde najdete přehled o všech nástrojích OiRA v češtině, které byly zatím vyvinuty.
  • Zdroj: EU-OSHA