Nemoci z povolání v České republice 2017

  • Zveřejněno: 22.04.2018

Publikace Státního zdravotního ústavu Nemoci z povolání v České republice 2017 zahrnuje všechny uznané případy profesionálních onemocnění s datem nabytí právních účinků lékařského posudku o uznání či ukončení nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,  které byly v souladu s vyhláškou č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, elektronicky předané do NRNP nejpozději do 10. 1. 2018, a to bez ohledu na jejich datum zjištění či uznání.

Data jsou v publikaci strukturována podle pohlaví, dále podle diagnóz, území vzniku, kategorií práce, klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) a podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). U nemocí z povolání či ohrožení nemocí z povolání se uvádí také věk v době zjištění nemoci z povolání a délka expozice.

 

 

  • Zdroj: Státní zdravotní úřad