Nebojte se žádat odškodnění i když jste zavinili dopravní nehodu a utrpěli pracovní úraz

  • Zveřejněno: 23.11.2022
  • Autor: Ing. Jaromír Šedivec
Je známým faktem, že nejvážnější pracovní úrazy vznikají převážně v důsledku dopravní nehody, a to při pracovních cestách. Odškodnění tohoto pracovního úrazu je ve většině případů pro zaměstnavatele jednoduché. Nehodu šetří policie a ta rozhodne o vině – zavinil nehodu, nezavinil nehodu.
 
Tímto verdiktem se také řídí pojišťovna a provede nebo neprovede podle zákona příslušné odškodnění. To je ale jenom velmi jednoduché řešení, tak by se odškodňující pojišťovna v žádném případě neměla zachovat. Každý případ by se měl posuzovat individuálně a nemělo by se vycházet pouze ze šetření policie ČR. Například odmítnutí odškodnění, které se odvolává na policejní vyšetřování dopravní nehody, které argumentuje všeobjímajícím paragrafem 18 odst.1 zákona č. 361/2000 Sb., tedy asi tím, že řidič musí přizpůsobit rychlost jízdy stavu vozovky, je nepřípustné.
 
To je stejný argument jako ten, že se musíme v práci chovat bezpečně, což by znamenalo ideální stav, který ale neexistuje. Ke každému případu se proto musí přistupovat individuálně, protože řízení vozidla představuje stejné, ne-li větší „riziko z práce“, než práce na „pevném pracovišti“. Pojišťovna musí přistoupit na požadavek odškodnění, i když jste zavinili dopravní nehodu a utrpěli pracovní úraz, protože jinak by to bylo proti smyslu pojištění, které si zaměstnavatelé platí, a které také generuje tak vysoké prostředky. Argument pojišťovny, že musí v tomto případě postupovat s péčí řádného hospodáře, je nesmysl, protože samotné pojištění, které platí zaměstnavatel, bylo zřízeno právě pro odškodnění takovýchto případů a ne proto, aby generovalo vysoké prostředky, jak jsem se již zmínil výše.
 
Pojištění provozují dvě pojišťovny, a to jako zakázku státu. Musí se proto řídit pravidly, které jim určil stát. Přebytek, který v současné době přesahuje již čtyři miliardy ročně, odvádějí po odečtení 4% režie do státního rozpočtu.
 
Pozor na alkohol. Problém s odškodněním by byl v jediném případě, a to, když by byl zjištěn u postiženého pracovníka alkohol, a to by bylo jedno, zda u řidiče, viníka nehody, nebo u postiženého spolujezdce. Pokud je zjištěn u postiženého alkohol, tak pojišťovna nemůže pracovní úraz odškodnit. Dále je ještě možné posuzovat, zda si řidič nepočínal příliš lehkomyslně, a tím nehodu způsobil. To se ale prokazuje špatně. Samotné šetření pracovního úrazu ukončuje pojišťovna nejpozději, jak se sama zavázala, do třech měsíců. Pokud je šetření ukončeno, vyplácí pojišťovna odškodnění do 15 dnů.
 
Je možné, že máte nějaký problém s odškodněním pracovního úrazu. Obraťte se tedy na naše inspektory bezpečnosti práce ,kteří mají sídlo v každém kraji a rádi Vám poradí. Seznam inspektorů najdete na našich stránkách
Přílohy: