Nástroj OiRA podporuje hodnocení rizik na pracovišti v souvislosti s onemocněním COVID-19

  • Zveřejněno: 09.06.2020
S tím, jak se v celé Evropě začínají uvolňovat omezení vyvolaná pandemií COVID-19, mnoho společností a organizací plánuje, jak zajistit bezpečný návrat na pracoviště. Platforma pro on-line interaktivní hodnocení rizik – OiRA agentury EU-OSHA přináší na míru uzpůsobený nástroj na podporu tohoto procesu.
 
Tento interaktivní nástroj může pomoci s identifikací, hodnocením a řízením rizik spojených s onemocněním COVID-19, aby bylo zajištěno, že se pracovníci vrátí do bezpečného a zdravého prostředí. Nástroj pokrývá celou škálu situací a přináší rovněž pokyny, jak postupovat, pokud určitý pracovník vykazuje příznaky onemocněni COVID-19, jak zajistit omezení fyzického kontaktu na pracovišti a jak řídit externí poskytovatele služeb.
 
Nástroj OiRA COVID-19 si mohou partneři v jednotlivých zemích OiRA přizpůsobit svým vnitrostátním právním předpisům a příslušným situacím. Některá odvětví činnosti si budou muset tato doporučení nástroje OiRA doplnit o individuálnější požadavky.
 
Vyzkoušejte si nástroj pro hodnocení rizik OiRA COVID-19.
  • Zdroj: Agentura EU-OSHA