Mikropodniky a malé podniky zaujímají přední pozici mezi mnoha subjekty, které využívají výsledky práce agentury EU-OSHA

  • Zveřejněno: 08.05.2019
Převážnou většinu podniků v Evropě představují mikropodniky a malé podniky, které zaměstnávají přibližně polovinu pracovních sil. Jejich pracovníci jsou však obzvlášť zranitelní, pokud jde o pracovní úrazy a poškození zdraví v souvislosti s prací.
 
Agentura EU-OSHA s přispěním svých partnerů již podpořila a nadále podporuje stovky tisíc mikropodniků a malých podniků a mnoho dalších subjektů, které využívají výsledky její práce, tím, že zvyšuje povědomí o dané problematice a poskytuje praktické zdroje, přičemž nepřestává hledat inovativní způsoby oslovení klíčových cílových skupin.

Přečtěte si nový článek a dozvíte se více o subjektech, které využívají výsledky práce agentury EU-OSHA.

  • Zdroj: bozpinfo