Lexikon BOZP

  • Zveřejněno: 09.12.2021
Příručka pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle právních předpisů a technických norem.
 
V Lexikonu BOZP jsou zapracovány důležité požadavky značného počtu předpisů k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, které jsou rozděleny do jednotlivých kapitol a které jsou tabulkově uspořádané. K jednotlivým požadavkům je přiřazen odkaz na příslušný právní předpis či technickou normu, případně i na návod k používání. K jejich vysvětlení a lepšímu pochopení jsou uvedeny obrázky a symboly a v poznámkách i komentáře. Tato praktická příručka pro oblast BOZP poskytuje souhrnně důležité informace pro kontrolní činnost na pracovištích.

Kniha je určena především odborně způsobilým osobám v prevenci rizik a vedoucím zaměstnancům při zajišťování úkolů v rámci prevence rizik. Může rovněž posloužit jako podklad při zpracování a vedení dokumentace BOZP nebo také ke kontrolní činnosti v rámci prevence rizik především v běžných provozech. Nejsou zde zahrnuty požadavky bezpečnostních předpisů na speciální stroje, zařízení, technologie a činnosti, pro něž platí příslušné předpisy a průvodní dokumentace.

NOVOTNÝ, Karel. Lexikon BOZP: pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle právních předpisů a technických norem. Rožnov pod Radhoštěm: ROVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2021. 238 s.

 

  • Zdroj: BOZPinfo