Je možné poskytovat repelent jako OOPP?

  • Zveřejněno: 16.06.2022
Je možné pro zaměstnance, kteří pracují u řeky, v lese apod. jako osobní ochranné pracovní prostředky nařídit repelent proti komárům a klíšťatům?
 
Pokud zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik rozhodne o používání repelentu, tak ho zaměstnancům může jako OOPP přidělit a požadovat jeho používání. Podle nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, Přílohy č. 2, na základě požadavku čl. 2 směrnice Rady 89/656/EHS se zaměstnancům poskytují jako osobní ochranné pracovní prostředky ochranné krémy, protože tento typ prostředku je možné považovat za „doplněk nebo příslušenství“, a to přesto, že ochranné krémy nejsou osobním ochranným prostředkem podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425. Takto podobně by se dalo odůvodnit i poskytování repelentů.
  • Zdroj: BOZPinfo